วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์วิทย์โลกชู “ไทย” 1 ใน 12 ชาติจัดท่องโลกชีวภาพ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์และมูลนิธิ BIOGEN Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็น 1 ใน 12 แห่งทั่วโลกในการเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour THAILAND)” ของประเทศไทย ถือเป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด

รมว.วท.กล่าวต่อว่า งานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ จัดแสดงเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ แสดงองค์ประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ดีเอ็นเอ เซลล์ ในระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพในยุคแรกของไทย เช่น ปลาร้า โซนที่ 2 เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต สนุกกับชิ้นงานหลากหลายเพื่อเรียนรู้เทคนิคที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่การหมัก พันธุวิศวกรรม การโคลน ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และยีนบำบัด โซนที่ 3 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอพลังงานจากพืชที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพ และโซนที่ 4 ชีวจริยธรรม เรียนรู้การปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม การโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต การผลิตอาวุธชีวภาพ งานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพจัดขึ้นในวันที่ 16-17 และ 19 มิ.ย. ที่ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์และมูลนิธิ BIOGEN Foundation ... 17 มิ.ย. 2559 03:03 17 มิ.ย. 2559 03:03 ไทยรัฐ