วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บี้รั้วอุดมฯ 11 แห่งเคลียร์รับ นศ.เกิน

บี้รั้วอุดมฯ 11 แห่งเคลียร์รับ นศ.เกิน

  • Share:

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เผยหลังประชุมร่วมตัวแทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และผู้แทนมหาวิทยาลัยเอกชนว่า ได้หารือถึงการแก้ปัญหามหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกินจำนวนที่ขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ซึ่งมีข้อมูลแจ้งว่ามีมหาวิทยาลัย 11 แห่งรับนักศึกษาเกินหลักสูตร โดยให้เหตุผลว่ามีบุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตนยังไม่มั่นใจต้องขอตรวจสอบก่อน เพราะมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจนำรายชื่ออาจารย์มาฝากไว้เฉยๆ ซึ่งที่ผ่านมากติกามีอยู่แล้วแต่มหาวิทยาลัยบางแห่งไม่ปฏิบัติตาม จึงต้องกลับมาทบทวนว่ามาตรการที่มีอยู่ล้าสมัยต้องปรับปรุงหรือไม่

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ทราบว่าสภามหาวิทยาลัยก็รับทราบเรื่องนี้ เมื่อเกิดปัญหาทุกสภามหาวิทยาลัยต้องตระหนักและเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าเมื่อผลิตนักศึกษาเกินจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งการแก้ปัญหามีหลายแนวทาง อาทิ กรณีมีมหาวิทยาลัยทำผิดหลักเกณฑ์ ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด อย่างไร ก็ตาม แนวทางดังกล่าวยังไม่ตกผลึก แต่จะรวบรวมข้อมูลไว้ประกอบการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา แต่ที่ต้องให้ความสำคัญกับปัญหา เพราะสังคมมองครูไม่เก่งไม่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน ส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเกินมาให้ สกอ.แล้วนั้น ตนยังไม่เห็นเอกสารชุดดังกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้