วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมสุขภาพจิตสางปมรุนแรงในครอบครัว

เร่งขอข้อมูลตำรวจวิเคราะห์ทางแก้ อึ้งสถิติข่าวข่มขืน-รุมโทรมพุ่งพรวด

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีรายงานสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ หัวข้อ “ข่มขืน ไกล่เกลี่ย ยอมความ : เราจะออกจากวังวนนี้ ได้อย่างไร?” น.ส.จรีย์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยว่า จากการรวบรวมสถิติข่าวความรุนแรงทางเพศในรอบปี 2558 พบว่ามีข่าวความรุนแรงทางเพศ 306 ข่าว มากที่สุดคือข่าวข่มขืนรุมโทรมถึง 73.2% ซึ่งผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่กว่า 53.5% เป็นนักเรียน/นักศึกษา ปัจจัยกระตุ้นมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่น่าห่วงคือ อายุผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-20 ปี และน้อยที่สุดคือ 1 ปี 8 เดือน สูงสุดคือ 86 ปี ผู้กระทำ 46% เน้นที่คนใกล้ชิดและรู้จัก จังหวัดหรือที่ใช้ก่อเหตุมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ รองลงมาชลบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย หรือแม้กระทั่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ อาจกล่าวได้ว่า การกระทำความรุนแรงทางเพศถือเป็นปัญหาที่สะท้อนวิธีคิดจากระบบชายเป็นใหญ่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด มนุษย์ทุกคนต้องเคารพเนื้อตัวร่างกายผู้อื่น

ขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้พบการทำร้ายร่างกายและฆ่ากันของคนในครอบครัวและกลุ่มเครือญาติเพิ่มขึ้น ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเรื่องความสัมพันธ์และความผูกพันในครอบครัวที่ลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะตึงเครียดจนกลายเป็นคู่ขัดแย้ง และเมื่อไม่ได้รับการแก้ไขจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรง แนวทางการแก้ไขคือ พ่อแม่ต้องรู้จักหาวิธีและวางแผนการเลี้ยงดูลูก โดยพยายามเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง หากต้องให้ลูกอยู่กับตายายต้องหาวิธีสร้างความผูกพันร่วมกันเพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกขาดความอบอุ่น นอกจากนี้ต้องสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีวินัย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมสุขภาพจิตเตรียมประสานขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะที่เป็นการก่อเหตุของคนในครอบครัว จากนั้นจะมอบข้อมูลดังกล่าวให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ วิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป เพราะหากรู้สาเหตุและปัจจัยจะได้นำไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที.

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีรายงานสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ หัวข้อ “ข่มขืน ไกล่เกลี่ย ยอมความ : เราจะออกจากวังวนนี้ ได้อย่างไร?”... 17 มิ.ย. 2559 02:58 ไทยรัฐ