วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกาหลีใต้ เข้ม ปฏิเสธคนไทยเข้าเมืองมากขึ้น พบลอบทำงาน 5 หมื่นคน!

(ภาพจาก Royal Thai Embassy, Seoul)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกประกาศเรื่องคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง หลัง ตม.เกาหลีใต้ พบลอบทำงานผิดกฎหมาย 5.2 หมื่นคน เกินครึ่งของคนไทยทั้งหมด หากจับได้เจอแบล็กลิสต์ 5 ปี ทำภาพลักษณ์คนไทยแย่ไปด้วย

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกประกาศ เรื่อง สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ความว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของเกาหลีใต้ เป็นจำนวนมากขึ้นในระยะหลัง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับการแจ้งและร้องเรียนจากคนไทย เพื่อขอรับความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

เนื่องจากประเทศไทย และเกาหลีใต้ มีความตกลงยกเว้นการตรวจตราเพื่อการท่องเที่ยว 90 วัน หรือการผ่านเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า จึงทำให้เป็นช่องว่างให้คนไทยบางรายลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ซึ่งจากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ เดือน มี.ค. 59 พบว่ามีคนพำนักอย่างผิดกฎหมาย 52,435 คน หรือร้อยละ 58.1 ของคนไทยทั้งหมดที่พำนักในเกาหลีใต้ 90,235 คน ซึ่งหากแนวโน้มยังสูงขึ้นต่อไป จะทำให้ไทย เป็นประเทศที่มีคนพำนักผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มากที่สุด

ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ จึงอยากให้กลุ่มคนดังกล่าว เดินทางกลับไทยโดยสมัครใจ และเพื่อป้องการการเข้าเมืองผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ซึ่งมีอำนาจเต็มตามกฎหมายที่จะเรียกสัมภาษณ์ หรือสอบถาม หากพบพฤติกรรมน่าสงสัย หากมีจุดประสงค์ไม่ชัดเจน ก็มีแนวโน้มสูงที่จะถูกปฏิเสธ และหน่วยราชการไทยไม่มีอำนาจ และไม่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจได้

สำหรับสิ่งที่คนไทยที่ต้องการไปท่องเที่ยวต้องเตรียมคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารการสำรองที่พัก จำนวนเงินที่มากพอต่อการเดินทางท่องเที่ยว แผนการเดินทาง เป็นต้น แต่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ยังมีสิทธิ์ขอเรียกดูเอกสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ พยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหารือมาตรการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย ควรทำตามขั้นตอนของทางการ อย่างไรก็ตาม หากพบเจอและถูกจับกุมจะถูกส่งออกนอกประเทศ และขึ้นแบล็กลิสต์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา 5 ปี ที่สำคัญยังสร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อคนไทยที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกประกาศเรื่องคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง หลัง ตม.เกาหลีใต้ พบลอบทำงานผิดกฎหมาย 5.2 หมื่นคน เกินครึ่งของคนไทยทั้งหมด หากจับได้เจอแบล็กลิสต์ 5 ปี ทำภาพลักษณ์คนไทยแย่ไปด้วย 16 มิ.ย. 2559 20:13 16 มิ.ย. 2559 21:13 ไทยรัฐ