วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนช.โละ 'นวลพรรณ' พ้นเก้าอี้ที่ปรึกษาฯ ตั้ง 'อุไร' เสียบแทน

สนช.โละ 'นวลพรรณ' พ้นเก้าอี้ที่ปรึกษาฯ ตั้ง 'อุไร' เสียบแทน

  • Share:

"เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ สนช. ให้ "นวลพรรณ ล่ำซำ" พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธาน สนช. ตั้ง "อุไร คุณานันทกุล" เข้าทำหน้าที่แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 4 และมาตรา 96 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ให้นางนวลพรรณ ล่ำซํา พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 4 มาตรา 92 (1) มาตรา 93 และมาตรา 95 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 จึงแต่งตั้งให้ นางอุไร คุณานันทกุล เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษาประธาน สนช. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้