วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.สั่ง ผวจ. 68 จ.ระงับแจกข้าวสารถุงชาวสวนยาง หลัง 'ครม.-พณ.' สั่งเบรก

มท.สั่ง ผวจ. 68 จ.ระงับแจกข้าวสารถุงชาวสวนยาง หลัง 'ครม.-พณ.' สั่งเบรก

  • Share:

มท.ทำหนังสือด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าฯ 68 จ. ระงับโครงการข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา หลัง "ครม.-พาณิชย์" เห็นไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 มีรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๓๔๐๖ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 68 จังหวัด เพื่อสั่งการให้ระงับโครงการข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามมติ ครม. (12 ม.ค. 59) ที่ องค์กรคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย จัดทำข้าวสารเจ้า 5% ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือชาวสาวนยาง 68 จังหวัด 802,863 ครัวเรือน จำนวน 4,014,315 ถุง ครัวเรือนละ 5 ถุง และตามมติ ครม. (19 เม.ย. 59) ที่กระทรวงพาณิชย์ เห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ และได้ขอถอนเรื่องแนวทางโครงการข้าวบรรจุถุงนี้
                 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59 ครม. มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยให้มีโครงการข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยเป็นข้าวสารเจ้า 5% ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 8.02 แสนครัวเรือน จำนวน 4.01 ล้านถุง รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำตาลทรายในราคาต่ำกว่าตลาด 20-40% ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
               
ขณะที่ คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. เห็นชอบแผนการผลิตและกระจายข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยข้าวถุงดังกล่าวเป็นการซื้อข้าวใหม่ในตลาดไปบรรจุถุง และแจกจ่ายให้เกษตรกรเป้าหมาย ครัวเรือนละ 1 ถุง ขนาด 25 กิโลกรัม ต้นทุนผลิตถุงละ 370.50 บาท โดยรัฐไม่จ่ายค่าจ้างผลิตเป็นเงิน แต่จะนำข้าวขาว 5% ในสต๊อกปี 2556/2557 มาจ่ายแทน แต่มีมติ ครม.ให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้