วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เผยส่งข้อเสนอปฏิรูปให้รัฐแล้ว 63 ฉบับ พร้อมชงออก ก.ม. 40 ฉบับ

สปท.เตรียมถกปฏิรูปทนายความ-ผังเมือง เผยเสนอเรื่องปฏิรูปให้ รบ.ไปแล้ว 63 ฉบับ พร้อมออกเป็นกฎหมาย 40 ฉบับ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59 ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิปสปท.) กล่าวการประชุมวิป สปท.ว่า ในการประชุม สปท.วันที่ 20–21 มิ.ย.นี้ มีวาระงานปฏิรูปสำคัญที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ 1.การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน 2.รายงานการปฏิรูปด้านการผังเมือง ซึ่งจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การผังเมือง พ.ศ.... และ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ... 3.รายงานการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ และ 4.รายงานแผนปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งรายงานการปฏิรูปทั้ง 4 เรื่องนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อทิศทางการปฏิรูปประเทศ

นายคำนูณ กล่าวอีกว่า จากการทำงานของ สปท. ที่ผ่านมาได้ส่งรายงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่างๆ ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. แล้วทั้งสิ้น 63 เรื่อง และมีรายงานการปฏิรูปอีก 5 เรื่อง ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน และจากการติดตามรายงานปฏิรูปที่ส่งให้นายกฯ พิจารณาแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติแล้วในส่วนของการออกกฎหมาย ผลงานปฏิรูปที่มีความเป็นรูปธรรมขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการออกกฎหมาย

โดยขณะนี้มีเรื่องการปฏิรูปที่เป็นข้อเสนอให้ออกกฎหมายรวม 40 ฉบับแล้ว ทั้งนี้มีบางประเด็นที่รัฐบาลใช้อำนาจทางบริหารดำเนินการ เช่น เรื่องการศึกษา ขณะที่การขับเคลื่อนการปฏิรูปในรูปแบบของการสร้างภาคีเครือข่ายภาคต่างๆ ที่เป็นไปตามอำนาจของประธานสปท. และรองประธานสปท. ถือเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่นอกเหนือจากการออกกฎหมาย เป็นไปตามมติของ สปท. และมติของกรรมการ 3 ฝ่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยที่ผ่านมา ทางรัฐบาลได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

สปท.เตรียมถกปฏิรูปทนายความ-ผังเมือง เผยเสนอเรื่องปฏิรูปให้ รบ.ไปแล้ว 63 ฉบับ พร้อมออกเป็นกฎหมาย 40 ฉบับ 16 มิ.ย. 2559 17:34 16 มิ.ย. 2559 20:45 ไทยรัฐ