วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย วิชาการเข้ม นำลิ่วอันดับ 22 ของเอเชีย

มาเป็นประจำทุกปี กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking Asia ประจำปี 2016 ของสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) ในสหราชอาณาจักร

พี่แคมปัสขอแนะนำให้รู้จักกับสถาบันนี้กันก่อนคร่าวๆ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร สถาบัน QS เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีการประมวลผลข้อมูลจากทั้งผลสำรวจความเห็นจากทั่วโลก ฐานข้อมูลงานวิจัย ตลอดจนข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย และรวบรวมเป็นผลการจัดอันดับในแต่ละปี สำหรับผลดังกล่าวมักจะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจ ของนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ

สำหรับการจัดอันดับ QS University Ranking Asia ประจำปี 2016 จะพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาทั่วเอเชีย แต่นำเสนอผลการจัดอันดับเพียง 350 สถาบัน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา เช่น ความมีชื่อเสียงทางวิชาการ ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา คุณวุฒิคณาจารย์ระดับปริญญาเอก สัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ สัดส่วนนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ และสัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เรามาดูผลการจัดอันดับประจำปีนี้กัน ที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 45 ของเอเชีย โดยอันดับในปีนี้ ขยับขึ้นจากปีที่แล้วถึง 8 อันดับด้วยกัน

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เป็นที่น่ายินดีที่จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 8 อันดับ และได้ครองอันดับ 1 ของประเทศไทยในปีนี้ ซึ่งจุฬาฯ ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 69.80 คะแนน (จาก 100 คะแนน) เนื่องมาจากการที่จุฬาฯ มีคะแนนสูงขึ้นหลายๆ ด้าน ได้แก่ 1.การยอมรับในระดับสากลด้านความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ได้คะแนนมากถึง 95.3 คะแนน สูงเป็นอันดับที่ 22 ของเอเชีย และ 2.การยอมรับในระดับสากลด้านทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต ที่ได้คะแนน 85.4 คะแนน สูงเป็นอันดับที่ 41 ของเอเชีย ซึ่งคะแนนทั้งสองด้านนี้ของจุฬาฯ สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม พี่แคมปัส ยังมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอันดับ ให้อยู่ใน 5 อันดับแรกของเอเชีย คือ อันดับที่ 1 National University of Singapore (สิงคโปร์) อันดับที่ 2 The University of Hong Kong (ฮ่องกง) อันดับที่ 3 Nanyang Technological University (สิงคโปร์) อันดับที่ 4 The Hong Kong University of Science and Technology (ฮ่องกง) และอันดับที่ 5 Tsinghua University (จีน)

และสำหรับมหาวิทยาลัยในไทย ยังอีก 7 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 61) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 101) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 104) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 129) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 161) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับที่ 165) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 185).

มาเป็นประจำทุกปี กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking Asia ประจำปี 2016 ของ... 16 มิ.ย. 2559 16:57 21 มิ.ย. 2559 13:04 ไทยรัฐ