วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอท. เล็งพัฒนาสนามบิน 6 แห่ง คาดใช้เงินลงทุนกว่า 1.94 แสนล้าน

ผอ.ทอท. เผย คณะกรรมการเห็นชอบแผนพัฒนาท่าอากาศยาน 3 แห่ง วงเงินกว่า 162,000 ล้านบาทแล้ว ส่วนที่เหลือกำลังจัดทำแผนเสนอ คาดใช้งบไม่ต่ำกว่า 32,000 ล้านบาท รวมเป็น 1.94 แสนล้านบาท

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ทอท. มีแผนลงทุนสำหรับพัฒนาท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวงเงินประมาณราว 194,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของ ทอท.ที่มีอยู่ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 ที่ระดับ 160,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าว คณะกรรมการ ทอท. ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวงเงินประมาณราว 162,000 ล้านบาท และฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการนำเสนอแผนแม่บท โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต่อคณะกรรมการ ทอท. ภายในปีนี้ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณไม่ต่ำกว่า 32,000 ล้านบาท

นายนิตินัย กล่าวอีกว่า ในระยะสั้น ทอท. จะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของปี 2559 วงเงินประมาณ 3,400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2 ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ในวงเงินจำนวนราว 1,500 ล้านบาท และโครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียง จากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต ในวงเงินจำนวนราว 1,900 ล้านบาท โดยโครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียงดังกล่าว จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันที เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559

ผอ.ทอท. เผย คณะกรรมการเห็นชอบแผนพัฒนาท่าอากาศยาน 3 แห่ง วงเงินกว่า 162,000 ล้านบาทแล้ว ส่วนที่เหลือกำลังจัดทำแผนเสนอ คาดใช้งบไม่ต่ำกว่า 32,000 ล้านบาท รวมเป็น 1.94 แสนล้านบาท 16 มิ.ย. 2559 16:25 16 มิ.ย. 2559 18:47 ไทยรัฐ