วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฉลุย!! สนช. มีมติตั้ง 'ศาลปราบโกง' ขรก.ครบวงจร

สนช. ลงมติเอกฉันท์ 160 เสียง ผ่านฉลุยจัดตั้ง "ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ" ปราบโกงข้าราชการครบวงจร

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มี นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว มีสาระสำคัญคือ ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นการยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา แยกมาเป็นศาลเฉพาะ จึงเสมือนศาลชำนัญพิเศษ และเปิดทำการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ส่วนผู้ที่จะมาเป็นผู้พิพากษานั้น ให้คัดเลือกจากคนที่เคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรือผู้พิพากษาในศาลอาญาไม่น้อยกว่า 10 ปี จะได้หลักประกันว่ามีผู้พิพากษาที่ชำนาญโดยเฉพาะ และจะพิจารณาคดีได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นศาลชำนัญพิเศษ ใช้ระบบไต่สวน ต่างจากคดีอาญาทั่วไป ที่ใช้ระบบกล่าวหาเช่นเดียวกับ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มี 2 ศาล คือ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรียงลำดับรายมาตราจนจบ แต่ไม่มีสมาชิกคนใดอภิปราย และได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบ พ.ศ... ด้วยคะแนน 160 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และจะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สนช. ลงมติเอกฉันท์ 160 เสียง ผ่านฉลุยจัดตั้ง "ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ" ปราบโกงข้าราชการครบวงจร 16 มิ.ย. 2559 16:07 16 มิ.ย. 2559 17:09 ไทยรัฐ