วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทัพเรือเร่งฝึก 'นักรบไซเบอร์' รับมือภัยคุกคามระบบสารสนเทศ

กองทัพเรือเร่งผลิต 'นักรบไซเบอร์' เพื่อดูแลความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ที่มีต่อระบบสารสนเทศในอนาคต

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 กองทัพเรือสัตหีบ เปิดอบรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองทัพเรือ โดยมีกองสงครามไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีข้าราชการกองทัพเรือจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมอบรม

นาวาเอกสมชาติ สะตะ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้อนุมัติให้จัดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความมั่งคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ และเพื่อให้ทราบภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่อระบบสารสนเทศในอนาคต สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด

นาวาเอก ปัทพงษ์ ดุรงค์ฤทธิชัย ผู้อำนวยการกองไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการทหารให้มีความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ เชิงรับ (Defensive) และการปฏิบัติการด้านไซเบอร์เชิงรุก (Offensive) โดยหลายปีที่ผ่านมา มีการนำร่องการอบรมและเพิ่มทักษะให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ เพื่อฝึกฝนความรู้ทางด้านไซเบอร์ ให้บุคลากรนายทหารระดับสูงจนถึงระดับล่าง มาดูแลเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่ชัดเจน และรัดกุมต่อไป

กองทัพเรือเร่งผลิต 'นักรบไซเบอร์' เพื่อดูแลความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ที่มีต่อระบบสารสนเทศในอนาคต 16 มิ.ย. 2559 15:42 17 มิ.ย. 2559 01:14 ไทยรัฐ