วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เส้นทางน่าน-หลวงพระบาง

เส้นทางน่าน-หลวงพระบาง

  • Share:

รศ.ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน” และเชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ปาฐกถาพิเศษ “เปิดโลกการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21” 09.00-10.30 น. 17 มิถุนายน 2559 ที่วิทยาลัยฯ จ.นครราชสีมา

พฤษภาคม 2535 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ขณะนั้นเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ฝากให้พ่อผมซึ่งกำลังเป็นนิสิตปริญญาเอก พาตระเวนกรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเก็บข้อมูลประเทศที่เพิ่งล่ม นำไปสอนที่ ม.ธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน รศ.ดร.วรากรณ์เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ที่เรียกชื่อย่อว่า เนด้า ท่านชวนพ่อผมเดินทางจากจังหวัดน่านเข้า สปป.ลาว เพื่อดูโครงการก่อสร้างถนนจากบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี ไปที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 114 กม. ซึ่งรัฐบาลไทยโดยเนด้าให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ สปป.ลาว 1,977 ล้านบาท ไปก่อสร้าง

เดิม การขับรถจากน่านไปหลวงพระบางต้องใช้เวลานานกว่า 8 ชม. ถ้าเส้นทางสายนี้เสร็จ ก็จะใช้เวลาเพียง 4.5 ชม. เท่านั้น เราสามารถขับรถจากจุดผ่านแดนห้วยโก๋นถึงเมืองหลวงพระบางด้วยเวลาเพียง 2.5 ชม. และเดินทางจากจังหวัดน่านไปยังกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามได้ไวขึ้น หรือจะขับขึ้นไปที่เมืองเชียงรุ่งของจีนก็ใช้ระยะเวลาน้อยลง

เส้นทางสายนี้จะเสร็จประมาณ 30 เมษายน 2561 พ่อคุยกับนายแพง ดวงเงิน และนายปอทอง โงนพะจัน อธิบดีและรองอธิบดีกรมขัวทาง (กรมทางหลวง) ของ สปป.ลาว ท่านให้ข้อมูลว่า ถนนเสร็จเมื่อใด การท่องเที่ยวน่านและหลวงพระบางจะบูมขึ้นอีกหลายเท่า สองข้างถนน 114 กม. จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร ที่พัก สถานีให้บริการน้ำมัน ฯลฯ

11 มิถุนายน 2559 พวกเรามีโอกาสพบกับนายคำขัน จันทะวิสุข เจ้าแขวง (ผู้ว่าราชการ) หลวงพระบาง และนางสิริพอน สุพันทอง ผู้อำนวยการ สำนักการวางแผนและการลงทุน แขวงหลวงพระบาง ก็ได้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก หลวงพระบางบูมด้านการท่องเที่ยวมาก นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ แขวงหลวงพระบางอยากจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ต ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ ก็อยากให้ล้วนมีคุณภาพระดับสากล ที่สำคัญที่สุดก็คือ ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ที่จะใช้ประกอบอาหารผลิตจากหลวงพระบางได้ไม่พอ จำเป็นต้องนำเข้าจากที่อื่น ทำให้มีราคาแพง

ความเป็นเมืองมรดกโลก ทำให้การก่อสร้างอาคาร การทำเรือกสวนไร่นาในแขวงหลวงพระบางต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของยูเนสโก ถ้าเส้นทางจากน่านไปหลวงพระบางเสร็จ ก็สามารถทำเรือกสวนไร่นา ปศุสัตว์ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกขนส่งไปยังเมืองหลวงพระบางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปร่วมกับนักลงทุนลาว ผลิตวัตถุดิบอาหารป้อนนักท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

รศ.ดร.วรากรณ์บอกพ่อผมว่า “มาลาวครั้งนี้ มีแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่าย สปป.ลาว เป็นเพื่อนคุณทั้งนั้น เพราะเคยเรียนอยู่ที่เดียวกัน คุณน่าจะแนะนำคนไทยให้มาสำรวจเส้นทางแถบนี้อย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวตามกรอบ ACMECS Tourism Transport Corridor และเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้สมบูรณ์ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับ”

พ่อผมสัญญากับ รศ.ดร.วรากรณ์และผู้ใหญ่ฝ่ายลาว ว่าจะมาดูความก้าวหน้าการก่อสร้างเป็นระยะ นี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ผมอยากเรียนผู้บริหารระดับต่างๆ ในภาคอีสานและภาคเหนือของไทยให้ส่งคนไปตระเวนสำรวจโอกาสการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่งที่เชื่อมจังหวัดของท่านไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีน

สิบปากว่า ไม่เท่าหนึ่งตาเห็น หลายท่านวางยุทธศาสตร์จังหวัดจากเอกสารและการประชุม ผมว่าไม่พอครับ พ่อผมสั่งช่างภาพถ่ายทำเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาคนี้ไว้โดยละเอียด นอกจากนำมารับใช้ในรายการเปิดเลนส์ส่องโลก และเวิลด์บียอนด์เดินทางสร้างชาติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แล้ว ก็ยังนำไปใช้ในการบรรยายที่พ่อผมออกไปพูดทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้

ผมมีแผนจะเดินทางเก็บข้อมูลตามเส้นทางน่าน-หลวงพระบาง (ลาว) และเส้นทางน่าน-เดียนเบียนฟู (เวียดนาม)-ฮานอยอีกหลายครั้ง และก็จะนำข้อมูลมารับใช้ท่านผู้อ่าน ท่านผู้ชม และท่านผู้ฟัง ในโอกาสต่อไปครับ.

คุณนิติ นวรัตน์
songlok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้