วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ติวเข้มนโยบายออกเสียงประชามติ 'ปลัดอำเภอ-ผช.จังหวัด' ทั่วประเทศ

"สมชัย" เป็น ปธ.เปิดสัมมนาชี้แจงขั้นตอนออกเสียงประชามติฯ ให้ "ปลัดอำเภอ-ผช.จังหวัด" ชี้หน้าที่ฝ่ายจัดการออกเสียง ไม่ใช่ผลรับร่างฯ ผ่าน ไม่ผ่าน แต่เพื่อให้เกิดข้อยุติในสังคม ย้ำผลออกมา รับ-ไม่รับ ก็คือจบ หมดหน้าที่ ไม่ก่อกวน-เป็นปัญหาต่อกัน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส ประตูน้ำ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสัมมนา เพื่อชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงประชามติและมอบนโยบายการสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยมีปลัดอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบการออกเสียงประชามติทุกอำเภอ และผู้ช่วยจังหวัดทุกจังหวัด รวมกว่า 954 คน เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ นายสมชัย กล่าวตอนหนึ่งว่า ภารกิจของการจัดการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ ไม่ใช่เรื่องที่ กกต.จะสามารถทำสำเร็จได้เพียงลำพัง แต่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายภาคส่วนมาร่วมมือกัน ซึ่งกลไกของกรมการปกครอง นับว่ามีความหมายที่จะช่วยให้การทำประชามติเกิดความสำเร็จ โดยหน้าที่ของฝ่ายจัดการออกเสียง เราไม่สนใจว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ต้องการให้เกิดข้อยุติว่า สังคมคิดอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หากผลออกมารับคือจบ ออกมาไม่รับก็คือจบ ไม่ใช่มาก่อกวนหรือเป็นปัญหาต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และไม่ว่าผลของการทำประชามติจะออกมาในแนวทางใด ก็ขอให้สบายใจได้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นใน ปี 2560 แน่นอน

นายสมชัย กล่าวต่อว่า หลักการออกเสียงประชามติ กกต.เราชูคำว่า "ยุทธศาสตร์ 3 ป." ซึ่งประกอบด้วย ป.ที่หนึ่ง ประชาชนสะดวก คือ มีการขยายเวลาการลงคะแนนออกเสียงประชามติไปจนถึงเวลา 16.00 น. เปิดช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีแอพพลิเคชั่นดาวเหนือเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปยังหน่วยออกเสียงประชามติ ซึ่งแอพฯ ตัวนี้ กกต.ไทยทำเป็นที่แรกของโลก รวมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สามารถพาคนที่ไว้ใจเข้าไปยังหน่วยออกเสียงได้ 1 คน จัดหน่วยลงคะแนนเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่วน ป.ที่สอง ประชามติเที่ยงธรรม คือ ทำให้ฝ่ายที่เห็นเหมือน เห็นต่าง มีความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน กฎ กติกาของการจัดการออกเสียงต้องถูกรักษาไว้อย่างเที่ยงธรรม ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ สามารถทำได้บนพื้นฐานของการไม่พูดเท็จ ไม่หยาบคาย และไม่ปลุกระดม

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ป.ที่สาม คือประชาธิปไตยคุณภาพ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากที่สุด เพราะคือการทำให้ประชาชนรู้สาระร่างของรัฐธรรมนูญอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจไปหย่อนบัตร เพื่อลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หวังว่าทุกคนจะเป็นกลไกสำคัญช่วยประเทศในการเดินสู่ทางออกของประเทศที่เหมาะสม ทุกอย่างอยู่ในมือทุกคน ถ้าทำเต็มที่ความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอน

"สมชัย" เป็น ปธ.เปิดสัมมนาชี้แจงขั้นตอนออกเสียงประชามติฯ ให้ "ปลัดอำเภอ-ผช.จังหวัด" ชี้หน้าที่ฝ่ายจัดการออกเสียง ไม่ใช่ผลรับร่างฯ ผ่าน ไม่ผ่าน แต่เพื่อให้เกิดข้อยุติในสังคม ย้ำผลออกมา รับ-ไม่รับ ก็คือจบ หมดหน้าที่ 16 มิ.ย. 2559 13:17 16 มิ.ย. 2559 19:09 ไทยรัฐ