วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมทางหลวงชนบท ผนึก 4 ม.ดัง ศึกษาทางข้ามม้าลาย 3 มิติ

กรมทางหลวงชนบท จับมือ 4 ม.ดัง วิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ เพื่อสร้างความปลอดภัย และศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจร ความปลอดภัยในสภาวะก่อนและหลังการติดตั้ง รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้ ก่อนตัดสินใจในการขยายผลการติดตั้งต่อไป...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีความประสงค์ที่จะทดลองติดตั้งทางข้ามม้าลาย 3 มิติ (3 Pedestrian Crossing) เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างมิติใหม่แห่งการอำนวยความปลอดภัยของการใช้ถนน ทั้งนี้ การทดลองจะติดตั้งระบบทางม้าลาย 3 มิติ ในพื้นที่ปิด เช่น ในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรและความปลอดภัยในสภาวะก่อนและหลังการติดตั้ง แล้วนำมาประเมินผลก่อนตัดสินใจในการที่จะขยายผลการติดตั้งในอนาคต โดยขอบเขตในการวิจัยจะใช้พื้นที่สถาบันการศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค ในส่วนของภาคใต้ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ศึกษาทดลองร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวด้วยว่า สำหรับภาคตะวันออกได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทชลบุรีศึกษาทดลองร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเหนือได้มอบหมายให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการในระยะแรกจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน หากผลการวิจัยได้ข้อสรุปแล้ว อาจจะนำไปเป็นนวัตกรรมด้านความปลอดภัยของประเทศต่อไป.

กรมทางหลวงชนบท จับมือ 4 ม.ดัง วิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ เพื่อสร้างความปลอดภัย และศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจร ความปลอดภัยในสภาวะก่อนและหลังการติดตั้ง รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้ ก่อนตัดสินใจในการขยายผลการติดตั้งต่อไป... 16 มิ.ย. 2559 12:08 16 มิ.ย. 2559 12:38 ไทยรัฐ