วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทส. ก้าวกระโดดติดท็อปเทน ม.ไทย จัดอันดับโดย QS เอเชีย

มทส. ก้าวกระโดดติดกลุ่ม 1 ใน 13 มหาวิทยาลัยของไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพให้เป็น มหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของเอเชียอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 2 ตัวชี้วัด ...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดกลุ่ม 1 ใน 13 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2016” จากจำนวนมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 มหาวิทยาลัย และเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยก้าวกระโดดขึ้น 50 อันดับ จากที่เคยอยู่ในอันดับ 301-350 ในช่วงปี 2012 2013 2014 และ 2015 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพให้เป็น มหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของเอเชียอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2016” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา นับเป็นความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับและก้าวกระโดดขึ้น 50 อันดับ โดยอยู่ในกลุ่มท็อปเทน หรือ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับ 251 – 300 ของเอเชีย

เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 251-300 เช่นเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้นำของ TOP3 ของกลุ่ม

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย (30%) ชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน (20%) อัตราส่วนระหว่างนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำ (15%) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (10%) สัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ต่อจำนวนอาจารย์ จากฐานข้อมูล Scopus (10%) จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%) จำนวนอาจารย์ต่างชาติ (2.5%) จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (2.5%) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากสถาบันต่างประเทศ (2.5%) และจำนวนนักศึกษาของสถาบันที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (2.5%)

ทั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและสัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย์ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัย ผลที่ออกมานี้ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและแสดงให้เห็นว่า มทส. เป็น "มหาวิทยาลัยคุณภาพ" แห่งหนึ่งของประเทศไทยและของเอเชีย ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่ม คือ ก่อตั้งมาเพียง 26 ปี เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่สุดในกลุ่ม ไม่มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีจำนวนสาขาวิชาไม่มาก แต่ มทส. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ผลักดันมาตรการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สร้างความเป็นนานาชาติ ยกระดับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

มทส. ก้าวกระโดดติดกลุ่ม 1 ใน 13 มหาวิทยาลัยของไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพให้เป็น มหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของเอเชียอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 2 ตัวชี้วัด ... 16 มิ.ย. 2559 11:20 16 มิ.ย. 2559 11:58 ไทยรัฐ