วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กอบกาญจน์' กำชับ ดูแลนักกีฬาโอลิมปิกซ้อมให้ดี

'กอบกาญจน์' กำชับ ดูแลนักกีฬาโอลิมปิกซ้อมให้ดี

  • Share:

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ 2 ชุด ทั้งโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ให้ดี เพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันทั้ง 2 รายการมากที่สุด ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กกท. ในระยะเวลา 6 เดือน ต.ค.2558-มี.ค.2559 ปรากฏว่า สกล วรรณพงษ์ ทำได้ 94.64 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก...

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 59 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 6/2559 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนางกอบกาญจน์ แจ้งว่า เนื่องจากใกล้ถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 5-21 ส.ค.2559 และกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-18 ก.ย.2559 ที่นครริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิลแล้ว ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมทีมนักกีฬาทั้ง 2 ชุด ได้ติดตามการฝึกซ้อมและดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดด้วย เพื่อให้นักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง 2 ชุดมีความพร้อมมากที่สุดกับการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการ

ด้าน นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ขณะนี้นักกีฬาชุดโอลิมปิกเกมส์ และชุดพาราลิมปิกเกมส์ อยู่ในระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งในส่วนกลางที่ กกท., ในต่างจังหวัด และต่างประเทศ ซึ่ง กกท. ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม, สถานที่และอุปกรณ์ฝึกซ้อม รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาและเก็บข้อมูล ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่นักกีฬาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ช่วงแข่งขันยังได้เตรียมจัดตั้งไทยเฮาส์ ที่ประเทศบราซิล เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักโภชนาการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักกีฬาของไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการแข่งขันตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กกท. นายสกล วรรณพงษ์ ประจำปี 2559 ระยะ 6 เดือน (เดือน ต.ค.2558-เดือน มี.ค.2559) โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กกท. ประจำปี 2559 ระยะ 6 เดือน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และใช้ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ว่าการ กกท. พิจารณาประกอบการประเมินตามองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1.ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 18.68 คะแนน, 2.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 18.39 คะแนน, 3.การกำกับดูแลที่ดี 9.55 คะแนน และ 4. การบริหารและพัฒนาองค์กร 48.03 คะแนน รวมทั้งสิ้น 94.64 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติทุนดำเนินการตั้งเป็นเงินสำรองเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการฝึกซ้อมนักกีฬาและค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬาค้างจ่าย ในโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) และการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ (Super Hero) จำนวน 1,935,952 บาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้