วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนสัตว์สัญจรเน้นอนุรักษ์สัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 09.30 น. นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผช.ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็น ประธานเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียนบ้านชากยายจีน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.พูนทวี สุรนันท์ ผจก.เคมีโรงงานอะโรเมติกส์ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และ ดร.อัมพา ถ้วยงาม ผอ.โรงเรียนบ้านชากยายจีน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ รวมทั้ง แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย นายอรรถพรกล่าวว่า สวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program) ได้รับความร่วมมือ จากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ที่ร่วมมือกันมา อย่างยาวนาน และยังได้รับความร่วมมือจากอีกหลาย หน่วยงานที่ร่วมกันนำความรู้ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นที่กระบวนการ เรียนการสอนนอกสถานที่ โดยนำสัตว์ที่มีอยู่ในสวนสัตว์ และสื่อการสอนที่ให้นักเรียน และประชาชนที่สนใจในบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด โดยในครั้งนี้โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านชากยายจีนที่มีนักเรียนกว่า 496 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมสวนสัตว์สัญจรเป็นการจัดการเรียนรู้จากสวนสัตว์สู่ชุมชน โดยเน้นโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงเป็นหลัก ครั้งนี้สวนสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม อาทิ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา สถาบัน วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กนักเรียน ชุมชนที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีฐาน กิจกรรมจำนวน 10 ฐาน เช่น ฐานระบบนิเวศทางทะเล ฐานสวนสัตว์พาเพลิน ฐานความรู้สัตว์ป่า ฐานกิจกรรม พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น กิจกรรมในครั้งนี้เน้นสื่อ การสอนที่เข้าถึงโรงเรียนมากที่สุด เด็กๆนักเรียน ยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกด้วย เพื่อให้นักเรียน ร่วมสนุกและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือ เราเล็งเห็นความสำคัญของ สิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่างๆ เพราะถือว่าโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง มีบทบาท สำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป.

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผช.ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็น ประธานเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียนบ้านชากยายจีน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.พูนทวี สุรนันท์ ผจก.เคมีโรงงานอะโรเมติกส์ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ 16 มิ.ย. 2559 07:31 16 มิ.ย. 2559 07:47 ไทยรัฐ