วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมปทานรังนกตรังส่อวุ่นเขตอุทยานฯห้ามเข้า-พัทลุงลงนามแล้ว

จากกรณีสัญญาสัมปทานรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้หมดอายุการสัมปทานวันที่ 3 พ.ค.2559 คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้ประกวดราคา 2 ครั้ง แต่ไม่มีบริษัทใดเข้ายื่นซองประมูลจนต้องจัดประมูลโดยวิธีพิเศษอีก 3 ครั้ง โดยมี 3 บริษัทเข้าร่วมประมูลประกอบด้วย บ.จิราธารเอเยนซีส์ จก. บ.สยามเนสท์ 2559 จก. และบริษัท เค.โอ.ซี.อิมฟอตเอ็กฟอต จก. ล่าสุดวันที่ 24 พ.ค. ได้จัดให้มีการประมูลอีกครั้งและมีปัญหาการทำผิดเงื่อนไขการประมูล กระทั่งต่อมาคณะกรรมการรังนกลงมติให้ บ.สยามเนสท์ฯเป็นผู้ชนะการประมูลในราคา 450 ล้านบาทนั้น

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิ.ย. ที่ห้องประชุม อบจ.พัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง คนใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาสัมปทานเงินอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ระหว่างนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง กับนายพิพัฒน์ อมรวัตพงศ์ ตัวแทน บ.สยามเนสท์ 2559 จำกัด โดยมีนายโอภาส บุญช่วย อัยการจังหวัดพัทลุง นายนอบ คงพูน ปลัดจังหวัดพัทลุง และนายณัฐกิตติ์ หนูรอด ปลัด อบจ.พัทลุง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาสัมปทานในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2559-14 มิ.ย.2564 ระยะเวลา 5 ปี โดยวันนี้บริษัทสยามเนสท์ฯนำหลักประกันเงินสดจากธนาคารแห่งหนึ่งมาประกันสัญญาจำนวน 270 ล้านบาท เงินอากรรังนกฯในวันทำสัญญางวดแรกร้อยละ 25 เป็นเงิน 112,500,000 บาท เหลือเงินที่ บ.สยามเนสท์ฯจะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่น จ.พัทลุง จำนวน 337,500,000 บาท ซึ่งแบ่งการชำระออกเป็น 14 งวด งวดละ 24,107,142 บาท หลังจากเสร็จสิ้นการลงนามสัญญาสัมปทานรังนกฯ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้มอบหมายให้นายภูดิศ ชนะวรรณโณ ป้องกัน จ.พัทลุง ทำพิธีมอบหมู่เกาะสี่ เกาะห้า ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน ให้กับบริษัทสยามเนสท์ฯ ตอนเย็นวันเดียวกัน

ที่ จ.ตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง เปิดเผยว่า จากการเปิดประมูลสัมปทานรังนกอีแอ่น จ.ตรัง ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 27 ส.ค.2558 ถึง 26 ส.ค.2563 บริษัท ญาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท ผู้ที่ได้รับสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง จำนวน 33 ล้านบาท ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จำนวน 10 เกาะ ประกอบด้วย เกาะเภตรา เกาะเหลาเหลียงใต้ เกาะเหลาเหลียงเหนือ เกาะตากใบ เกาะเบ็งกระโจมไฟ เกาะโต๊ะโหรยน้อย เกาะโต๊ะโหรยใหญ่ เกาะจังกาบ เกาะแดงน้อย และเกาะแดงใหญ่ ซึ่งได้จ่ายเงินงวดแรกไปแล้ว 3.3 ล้านบาท และบริษัทตรังรังนก ผู้ได้รับสัมปทานในพื้นที่ อ.กันตัง และอ.สิเกา จำนวน 6.2 ล้านบาท จ่ายเงินสัมปทานไปแล้วเช่นกัน 6.2 แสนบาท

นายเดชรัฐเปิดเผยอีกว่า แต่ที่มีปัญหาก็คือบริษัทญาตาฯ ร้องเรียนว่าได้จ่ายเงินสัมปทานไปแล้วตามสัญญาจัดเก็บรังนก 10 เกาะ แต่เข้าไปจัดเก็บได้เพียง 9 เกาะเท่านั้น โดยเฉพาะเกาะเหลาเหลียงเหนือ ไม่มีการรายงานเข้าไปดำเนินการจัดเก็บรังนกแต่อย่างใด เรื่องนี้น่าจะมีวาระซ่อนเร้น และผิดระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ เดิมทีเกาะเหลาเหลียงเหนือได้มีการประมูลและเก็บภาษีรวมทั้งหมด

แต่เนื่องจากทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ท้วงติงโดยอ้างว่าผิดกฎหมายของอุทยานฯ เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการรังนกฯ ได้ปรึกษาหารือกันว่าในเมื่อทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บรังนกได้จะคืนเงินหรือภาษีให้หรือไม่

“ในทางกฎหมายแล้วไม่สามารถทำได้ การเข้าไปจัดเก็บรังนกไม่ได้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการประมูล แต่เกิดจากข้อกฎหมายของอุทยานฯ ซึ่งผู้สัมปทานรับรู้อยู่แล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้นายทินพันธุ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง อัยการจังหวัดตรัง เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ 20 มิ.ย.นี้” ผวจ.ตรัง กล่าว.

จากกรณีสัญญาสัมปทานรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้หมดอายุการสัมปทานวันที่ 3 พ.ค.2559 คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้ประกวดราคา 2 ครั้ง 16 มิ.ย. 2559 07:26 16 มิ.ย. 2559 07:52 ไทยรัฐ