วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯโวยคันดินพังเป็นปีไม่มีใครแล

นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวะถี นายก อบต.หนองน้ำใส พร้อมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตรวจสอบคันดิน หนองน้ำพังเสียหายที่หนองบ่อ พื้นที่บ้านหนองน้ำใส หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จุดแรก คันดินพังขาดร่วม 10 เมตร จุดที่สองถูกน้ำกัดเซาะเป็นวงกว้างและใกล้จะขาด นายสัมฤทธิ์ นายก อบต.หนองน้ำใส เผยว่า อยากเห็นพื้นที่ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่มาดูแล ทั้งๆที่สร้างจากเงินภาษีของประชาชนเกือบ 10 ล้านบาท แต่เมื่อเกิดปัญหากลับเพิกเฉย เนื่องจากหนองบ่อหนองน้ำใสแห่งนี้เป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำใส ด้วยการขุดลอกและทำคันดินรอบพื้นที่หนอง เพื่อเก็บกักน้ำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา 9,976,700 บาท

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างลงมือทำงานในช่วงกลางปี 2558 แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ซึ่งในช่วงที่มีการทำงานนั้น ชาวบ้านได้แนะนำให้ผู้รับจ้างใช้ท่อขนาดใหญ่ สำหรับระบายน้ำ แต่ผู้รับจ้างใช้ท่อขนาดเล็ก น้ำในหนอง ไหลออกข้างนอกไม่ทันก็กัดเซาะคันดินจนขาดท่วมที่นาชาวบ้านที่อยู่รอบหนองหลายราย การขุดลอก หนองบ่อเสร็จและตรวจรับงานในช่วงเดือนเมษายน 2558 สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดภายหลังการสร้างเสร็จเพียง 1 เดือน จึงรีบทำหนังสือที่ ขก 88103/314 ลงวันที่ 4 มิ.ย.58 พร้อมภาพถ่าย แจ้งไปยัง ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 เพื่อแจ้งให้ผู้รับเหมามาซ่อมแซมในส่วนที่ถูกน้ำกัดเซาะและถนนทรุดตัว เป็นการแจ้ง ครั้งแรก และไม่ได้รับการเหลียวแล จึงทำหนังสือแจ้ง ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 และคู่สัญญา หรือผู้รับเหมามาซ่อมแซม ในส่วนที่ชำรุดและถนนขาด เพราะเป็นช่วงที่ย่างเข้า ฤดูฝน เกรงว่าปริมาณน้ำมากขึ้น น้ำจะทะลักออกไป ท่วมนาชาวบ้านในพื้นที่ แต่ก็ยังเงียบอีก

นายทองหล่อ เพ็งพิพาท อายุ 71 ปี ชาวบ้าน ที่มีที่นาใกล้หนองน้ำ เผยว่า รู้สึกแย่กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพราะช่วงที่ผู้รับเหมาทำงานนั้น ได้เดินดูรอบๆหนอง เคยติติงผู้รับเหมาในเรื่องของ การวางท่อระบายน้ำ เพราะเป็นท่อขนาดเล็กจะ ระบายน้ำไม่ทัน แต่ไม่มีการแก้ไข เมื่อสร้างเสร็จ คันคูรอบหนองก็ขาด น้ำท่วมนาข้าวตน ไม่มีใคร มาช่วยเหลือ ปีนี้หน้าฝนมาแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมในส่วนที่ขาดและน้ำกัดเซาะ หากฝนตกมาก ปริมาณน้ำในหนองมาก คันคูที่ขาดอยู่แล้ว ก็จะถูกน้ำกัดเซาะ มากขึ้น น้ำจะท่วมนาข้าวในพื้นที่ทั้งหมดหลายร้อยไร่ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำด้วย.

นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวะถี นายก อบต.หนองน้ำใส พร้อมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตรวจสอบคันดิน หนองน้ำพังเสียหายที่หนองบ่อ พื้นที่บ้านหนองน้ำใส หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 16 มิ.ย. 2559 07:20 16 มิ.ย. 2559 07:55 ไทยรัฐ