วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วท.ปลื้ม "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ช่วยเศรษฐกิจชาติ

วท.ปลื้ม "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ช่วยเศรษฐกิจชาติ

  • Share:

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงผลงานการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 ว่ารัฐบาลมอบหมายให้ วท.ยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้วยการมอบ “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” ให้บริการ 6 เรื่อง คือ 1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2.พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4.ออกแบบกระบวนการผลิต 5.ออกแบบเครื่องจักร 6.พัฒนาระบบมาตรฐาน โดยเริ่มเปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค.-พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 997 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ 29 ราย เหลือเป้าหมาย 968 ราย โดย 222 รายได้รับคูปอง และ 14 ราย ได้รับค่าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ รวม 236 ราย รวมเป็นเงิน 39.67 ล้านบาท เป็นงบประมาณ วท.27.32 ล้านบาท และผู้ประกอบการสมทบ 12.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 157 ราย รองลงมาคือกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 28 ราย เป็นต้น โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 5 ล้านบาทต่อราย และจะทำให้มีมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากประมาณ 1,175 ล้านบาทต่อปี

รมว.วท.กล่าวต่อว่า สำหรับแผนงานปี 2560 วท.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 198 ล้านบาท จะนำไปยกระดับผู้ประกอบการโอทอป 555 ราย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้