วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วท.ปลื้ม "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ช่วยเศรษฐกิจชาติ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงผลงานการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 ว่ารัฐบาลมอบหมายให้ วท.ยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้วยการมอบ “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” ให้บริการ 6 เรื่อง คือ 1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2.พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4.ออกแบบกระบวนการผลิต 5.ออกแบบเครื่องจักร 6.พัฒนาระบบมาตรฐาน โดยเริ่มเปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค.-พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 997 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ 29 ราย เหลือเป้าหมาย 968 ราย โดย 222 รายได้รับ คูปอง และ 14 ราย ได้รับค่าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ รวม 236 ราย รวมเป็นเงิน 39.67 ล้านบาท เป็นงบประมาณ วท.27.32 ล้านบาท และผู้ประกอบการสมทบ 12.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 157 ราย รองลงมาคือกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 28 ราย เป็นต้น โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 5 ล้านบาทต่อราย และจะทำให้มีมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากประมาณ 1,175 ล้านบาทต่อปี

รมว.วท.กล่าวต่อว่า สำหรับแผนงานปี 2560 วท.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 198 ล้านบาท จะนำไปยกระดับผู้ประกอบการโอทอป 555 ราย.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงผลงานการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 ว่ารัฐบาลมอบหมายให้ วท.ยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 16 มิ.ย. 2559 04:05 16 มิ.ย. 2559 04:17 ไทยรัฐ