วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตือนพระเณรเมินนักธรรม-บาลี พุทธศาสนาไม่รอด

เตือนพระเณรเมินนักธรรม-บาลี พุทธศาสนาไม่รอด

  • Share:

(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมว่า การศึกษานั้นดีทุกอย่าง แต่อย่าลืมเรื่องนักธรรม บาลี ซึ่งถือเป็นการศึกษาหลักของพระพุทธศาสนา จึงอยากให้ความสำคัญมากกว่าการศึกษาด้านอื่น พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ ต้องอาศัยการศึกษานักธรรม บาลี แต่หากผู้ที่บวชไม่ยอมศึกษานักธรรม บาลี ไปมุ่งเรียนด้านอื่นหมด พระพุทธศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้ จะต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน เพราะหากจะเปรียบพระพุทธศาสนาเป็นต้นไม้ นักธรรม บาลี ก็เปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ การศึกษาด้านอื่นเปรียบเหมือนกิ่งก้าน หากเมื่อใดสูญเสียลำต้น กิ่งก้านก็จะอยู่ไม่ได้ แต่หากสูญเสียกิ่ง ก้าน แต่ลำต้นยังคงอยู่ ก็สามารถแตกกิ่งก้านออกมาใหม่ได้ ทั้งนี้การเรียนนักธรรม บาลี มีบุคคลสำคัญ คือ เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา ครูใหญ่ และเลขาเจ้าสำนักเรียน ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การศึกษาคณะสงฆ์เจริญรุ่งเรือง

นายบุญเลิศ โสภา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา พศ. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ สนองงานการศึกษาเชิงรุก สอดคล้องนโยบายของคณะสงฆ์ และรัฐบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้