วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดภาษีดึงทัพลงทุนต่างชาติ! บอร์ดบีโอไอไฟเขียวเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบีโอไอ เห็นชอบในหลักการให้กำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นกรณีพิเศษให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ตรงตามความต้องการของประเทศ แต่การจะปรับลดลงเท่าใดนั้น จะต้องไปหารือถึงความเหมาะสมอีกครั้ง ซึ่งหลายประเทศก็ให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะดังกล่าว เช่น สิงคโปร์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้นักลงทุนทันที

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 พบว่า มีการยื่นคำขอส่งเสริมการลงทุนมาแล้ว 504 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวม 229,000 ล้านบาท หรือมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 4 เท่าตัว ส่วนใหญ่เป็นการขอลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยมีนักลงทุนจากฮ่องกงสูงที่สุด รองลงมาคือญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ จีน และเกาหลีใต้ แต่หากแยกเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่มตามนโยบายรัฐบาล มีคำขอมากถึง 91,870 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายในช่วงครึ่งปีแรกที่ตั้งไว้ 100,000 ล้านบาท ส่วนทั้งปีตั้งเป้าว่าจะได้ 450,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บีโอไอได้ประเมินผลของเม็ดเงินลงทุนจริงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ โดยพิจารณาคำขอตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกปี 2559 มีเม็ดเงินลงทุนจริงเกิดขึ้นแล้ว 107,000 ล้านบาท และคาดว่าทั้งปีจะมีเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 650,000 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ แตกต่างการจากทำงานในลักษณะ เดิมที่จะเน้นการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งบีโอไอจะเริ่มนำร่องก่อนในประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี หรือประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยในปี 2560 นี้ จะเปิดสาขาที่เมียนมาและเวียดนาม จากนั้นในปี 2561 จะเปิดสำนักงานที่อินโดนีเซีย.

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบีโอไอ เห็นชอบในหลักการให้กำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่... 16 มิ.ย. 2559 03:45 ไทยรัฐ