วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.เปิดตัว “พร้อมเพย์” โอนเงินต่ำกว่า 5 พันบาทฟรีค่าธรรมเนียม

ธปท.–ธนาคารพาณิชย์–แบงก์รัฐจับมือเปิดตัวบริการโอนเงินใหม่ “พร้อมเพย์” ต่อยอดโครงการ Any ID ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ “ทองอุไร” กดค่าธรรมเนียมต่ำสุด โอนเงินต่ำกว่า 5,000 บาท ฟรี!ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ต้องทำใจสิ้นปี 2562 แบงก์จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมเงินสด

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินได้เปิดแถลง ข่าวร่วมกับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อเปิดตัวบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์-PromptPay” เพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล โดยการโอนเงินพร้อมเพย์ เป็นบริการที่ต่อยอดมากจาก Any ID จะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเลขประจำตัวประชาชนแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ซึ่งพร้อมเพย์จะเป็นช่องทางในการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล รวมถึงการโอนเงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือและเงินคืนภาษี เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหรือเลขประจำตัวประชาชนตามช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ Any ID ในการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ส่วนค่าธรรมเนียมของการโอนเงินด้วยระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาเพื่อการโอนเงินรายย่อย เช่น โอนเงินให้เพื่อน โอนเงินจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยว จ่ายค่าแท็กซี่ และใช้โอนเงินให้ชีวิตประจำวันอื่นๆ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ จึงถูกกว่าบริการโอนเงินอื่นไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถทำให้คนลดการใช้เงินสด

“ในการให้บริการต่างของธนาคารพาณิชย์ ธปท.ยึดหลักในการให้บริการของธนาคาร โดยต้องคำนึงถึงการได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน เมื่อผูกบัญชีแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีได้ง่ายและเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ ซึ่งต้องทำความเข้าใจล่วงหน้าด้วยว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ธนาคารพาณิชย์อาจจะคิดค่า ธรรมเนียมบริการด้านเงินสดหลังปี 2562”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า บริการโอนเงินแบบพร้อมเพย์ (PromptPay) จะเป็น การบริการรับโอน และรับเงินแบบใหม่ที่ต่างจากการโอนเงินแบบเดิมของธนาคารพาณิชย์ โดยจะยกเลิกการใช้ชื่อ Any ID แล้วเปลี่ยนเป็น “พร้อมเพย์” ที่ลูกค้าได้มีการผูกบัญชีของผู้รับเงินโอนหรือโอนเงิน กับเลขที่บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้แล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้โอนเงินสามารถโอนเงินให้ผู้รับโดยไม่ต้องระบุธนาคารและเลขที่บัญชีของผู้รับโอน เพียงระบุเลขประ จำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนที่ผูกไว้ก็สามารถทำธุรกรรมได้ โดยผู้โอนไม่ต้องจำเลขที่บัญชีและผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชี แต่มีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนและลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด

“การให้บริการลงทะเบียน Any ID ผูกกับบัญชีของธนาคารพาณิชย์ในไทยทั้ง 15 แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้น จะเปิดรับลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ตามความพร้อมของแต่ละธนาคาร อาทิ ช่องทางเอทีเอ็ม ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือและสาขาของธนาคารพาณิชย์ โดยอาจจะมีธนาคารบางแห่งเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 1-14 ก.ค.59 ได้ แต่ทุกธนาคารจะเปิดรับลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 ก.ค. เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดสิ้นสุดการรับลงทะเบียน และหากมีความประสงค์จะเปลี่ยนบัญชีเงินฝาก หรือเปลี่ยนธนาคารที่ผูก Any ID เอาไว้เดิม ก็สามารถยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารเดิมที่ใช้บริการอยู่และไปลงทะเบียนกับธนาคารใหม่ได้”

นายปรีดี กล่าวต่อว่า ขั้นตอนของการลงทะเบียน Any ID ผูกกับบัญชีจะมีการตรวจสอบตัวตนและความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ลงทะเบียน รวมทั้งตรวจสอบความเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มือถือในกรณีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วย โดยผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ต้องเป็นทั้งเจ้าของบัญชีเงินฝากและเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่จะลงทะเบียน โดยบัญชีที่จะผูก Any ID ได้จะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน และเป็นบัญชีเดี่ยว (ไม่ใช่บัญชีร่วม) ที่จะใช้เป็นบัญชีหลักในการทำธุรกรรมโอนและรับโอน โดยบัญชีธนาคารที่นำมาลงทะเบียน 1 บัญชี จะมีผูกหมายเลข Any ID ได้สูงสุด 4 เบอร์ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 1 เบอร์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกไม่เกิน 3 เบอร์ โดย Any ID ทั้ง 4 หมายเลขที่นำมาผูกนั้นจะต้องไม่เคยผูกกับบัญชีใดมาก่อน

นายปรีดี ยังกล่าวถึงวิธีการใช้บริการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ว่า การโอนเงินแบบพร้อมเพย์นั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของบริการอินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้งหรือโมบาย แบงก์กิ้ง โดยลูกค้าที่ใช้อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือโมบายแบงก์ กิ้งของธนาคารใดอยู่แล้ว สามารถที่จะใช้บริการพร้อมเพย์จากแอพพลิเคชั่นเดิมได้ทันทีเมื่อระบบเริ่มให้บริการประมาณวันที่ 31ต.ค.ที่จะถึงนี้ แต่ในส่วนของช่องทางอื่น เช่น ตู้เอทีเอ็มยังไม่สามารถใช้ระบบพร้อมเพย์ในการโอนเงินได้

สำหรับค่าธรรมเนียมของพร้อมเพย์จะคิดถูกกว่าบริการโอนเงินอื่นๆ โดยจะเริ่มจากการโอนเงินระหว่างบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดาก่อน จากนั้นจะขยายไปสู่บริการธุรกรรมอื่น อาทิ การจ่ายบิลต่างๆ โดยวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการ วงเงินมากกว่า 5,000-30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ วงเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน Any ID ยังคงทำธุรกรรมได้ตามปกติเช่นเดิม.

ธปท.–ธนาคารพาณิชย์–แบงก์รัฐจับมือเปิดตัวบริการโอนเงินใหม่ “พร้อมเพย์” ต่อยอดโครงการ Any ID ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ “ทองอุไร” กดค่าธรรมเนียมต่ำสุด โอนเงินต่ำกว่า 5,000 บาท ฟรี!ไม่มีค่าธรรมเนียม... 16 มิ.ย. 2559 03:07 16 มิ.ย. 2559 03:07 ไทยรัฐ