วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส่งข้อมูลเลี้ยงลูกคุณแม่มือใหม่

ส่งข้อมูลเลี้ยงลูกคุณแม่มือใหม่

  • Share:

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ยื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดล่าสุดมีประมาณ 160,800 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 128,000 คน คุณแม่มือใหม่จำนวนมากยังไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก ทั้งเรื่องสุขภาพ โภชนาการ การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย พม.จึงได้ร่วมมือกับดีแทค องค์การยูนิเซฟ และกรมอนามัย ส่งความรู้เรื่องการดูแลเด็กผ่าน SMS ภายใต้โครงการ “คุณแม่นับหนึ่ง” โดยจัดส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับเงินอุดหนุนทางโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้านนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟกล่าวว่า การสื่อสารข้อมูลผ่าน sms ทำให้พ่อแม่นำแนวทางที่ถูกต้องไปปฏิบัติเพื่อช่วยให้เด็กทุกคนและเด็กในครอบครัวยากจนได้รับโอกาสในการเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้