วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรณ์ จาติกวณิช' ร้อง ทม.ชะอำ! ทำท่อผ่านหน้าบ้าน ปล่อยน้ำเสีย

"กรณ์ จาติกวณิช" บุกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร้องเรียนเทศบาลเมืองชะอำ ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำลงทะเลโดยไม่มีระบบบำบัดผ่านหน้าบ้าน ทั้งยังแอบอ้างที่ส่วนบุคคลเป็นถนนสาธารณะ ทั้งๆ ที่เป็นที่มีโฉนด จี้หยุดดำเนินการ..

วันที่ 15 มิ.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรมว.คลัง พร้อม นายอนุตร จาติกวณิช เดินทางมาที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) เพื่อร้องเรียนโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน และท่อระบายน้ำ ถนนภูมิเวท ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ของสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ ระบายน้ำจากโครงการออกสู่ทะเลโดยไม่มีการควบคุมคุณภาพ หรือการบำบัดน้ำเสีย ทำให้เกิดปัญหามลพิษ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมี นายธวัชชัย รักขนาม รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

จากนั้นได้เชิญ นายธีรพล ปรียานุภาพ ปลัดอำเภอชะอำ น.ส.นิภาพร กฤษณะเศรณี ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ นายสมศักดิ์ พลายมาด ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค ผอ.ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นายกรณ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ เทศบาลเมืองชะอำ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำในถนนภูมิเวท จากแยกถนนเพชรเกษมจนถึงสุดแนวชายหาด และเลี้ยวซ้ายเลียบชายหาดไปที่บริเวณหน้าบ้านพักของตน ซึ่งท่อน้ำจากโครงการดังกล่าวได้นำน้ำและขยะที่รวบรวมจากท่อระบายน้ำใหญ่จากถนนเพชรเกษม อาทิ น้ำฝน คราบน้ำมัน ขยะ และระบุว่าจะน้ำทิ้งทั้งหมดไประบายออกสู่ทะเลที่คลองบ่อแขม ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ ทั้งที่ในความเป็นจริงตามรูปถ่ายในปัจจุบัน และภาพถ่ายทางอากาศบริเวณคลองบ่อแขม ไม่มีสภาพความเป็นคลองแล้ว เนื่องจากมีบ้านเรือนและโครงการของเอกชนก่อสร้างทับแนวคลองเกือบทั้งหมด อีกทั้ง จากการตรวจสอบพบว่าปลายท่อระบายน้ำ ซึ่งระบุว่าเป็นจุดปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้อยู่ในคลองบ่อแขมแต่กลับอยู่ที่บ่อน้ำบนชายหาดและจะล้นลงทะเลโดยตรง โดยไม่มีการควบคุมคุณภาพหรือการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหามลพิษและส่งผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และการท่องเที่ยวในจังหวัด อีกทั้ง การก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการสอบถามประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ โครงการยังมีก่อสร้างผ่านถนนหน้าบ้านพักของตน และเทศบาลกล่าวอ้างว่าเป็นถนนสาธารณะ ทั้งที่ความเป็นจริงถนนหน้าบ้านพักของตนตามโฉนดที่ดินมีพื้นที่ติดกับทะเล ถนนที่เทศบาลกล่าวอ้าง ตนได้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกบ้านพักเท่านั้น ไม่ได้มีการยกให้เป็นพื้นที่สาธารณะแต่อย่างใด

"ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติให้อำเภอชะอำเป็นหนึ่งในเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559) ดังนั้นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในชะอำจึงควรทำด้วยมาตรฐานสูงสุด จึงขอให้เทศบาลเมืองชะอำหยุดดำเนินโครงการดังกล่าว และขอให้พิจารณาหาแนวทางหรือเส้นทางที่มีความเหมาะสมในการปล่อยน้ำหรือให้มีการบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำลงสู่ทะเลอย่างถูกต้อง อีกทั้ง ขอให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป" นายกรณ์ กล่าว

ด้าน น.ส.นิภาพร กฤษณะเศรณี ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2557-2560) ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองชะอำ เป็นผู้ดำเนินโครงการ เนื่องจากเห็นว่าถนนภูมิเวท ซึ่งเป็นถนนที่แยกจากถนนเพชรเกษมลงไปชายหาดชะอำ เกิดความชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ประกอบกับได้รับการร้องขอจากชุมชนบ้านบ่อแขมให้จัดทำท่อระบายน้ำกับถนน เพราะเกิดน้ำท่วมขังบ่อย เทศบาลเมืองชะอำจึงนำโครงการเข้าแผนชุมชน แผนพัฒนา 3 ปี และเสนองบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด และได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 7-8 เมตร ระยะทาง 1,002.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมใยเหล็ก โดยใช้งบประมาณจำนวน 11,786,000 บาท มีบริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-28 พ.ค. 2559 ยืนยันว่าเทศบาลเมืองชะอำได้ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ภายหลังมีการหารือ เบื้องต้นที่ประชุมได้มีมติให้ เทศบาลเมืองชะอำ ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป แต่ให้หยุดดำเนินการก่อสร้างที่บริเวณด้านหน้าบ้านพักของนายกรณ์ ไว้ก่อน เพื่อรอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในโฉนดที่ดินที่นายกรณ์กล่าวอ้างว่า อยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนด อีกทั้งให้ เทศบาลเมืองชะอำ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อพิจารณาการปล่อยน้ำลงสู่ทะเลด้วย.

"กรณ์ จาติกวณิช" บุกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร้องเรียนเทศบาลเมืองชะอำ ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำลงทะเลโดยไม่มีระบบบำบัดผ่านหน้าบ้าน ทั้งยังแอบอ้างที่ส่วนบุคคลเป็นถนนสาธารณะ ทั้งๆ ที่เป็นที่มีโฉนด จี้หยุดดำเนินการ... 15 มิ.ย. 2559 19:13 16 มิ.ย. 2559 00:11 ไทยรัฐ