วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โยคะตะเพิดโรคสมองเสื่อมเปิดหนี

ถ้าหากผู้ใด โดยเฉพาะผู้มีอายุทั้งหลาย อยากจะให้มีความจำดีขึ้น หรือเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม ให้ห่างไกลตัวแล้ว ก็ควรจะรีบไปฝึกทำโยคะ

การฝึกโยคะซึ่งมีตั้งแต่การสวดภาวนา การออกท่าออกทางด้วยมือและการนึกถึงภาพของความสว่างไหว ซึ่งปฏิบัติกันมาในอินเดีย ไม่ให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อม ทำกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว การฝึกโยคะและฝึกสมาธิได้ผลยิ่งกว่าการบำรุงความจำด้วยการออก กำลัง ซึ่งถือกันว่าเป็นมาตรฐานในการรักษาสติปัญญาไม่ให้เสื่อมตาม

การฝึกความจำก็สามารถเปรียบได้กับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ ช่วยให้ความจำดีขึ้น แต่การเล่นโยคะยังให้ประโยชน์กว้างขวางมากกว่าออกกำลัง เพราะมันยังช่วยให้สามารถรักษาอารมณ์ ป้องกันการกระวนกระวายและเพิ่มพูนความสามารถอีกด้วย ในการศึกษากับผู้เข้าฝึก จำนวน 25 คน ล้วนแต่มีอายุ 55 ปี ได้พบว่าพวกเขาบังเกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่แต่เฉพาะพฤติกรรม หากยังกินถึงการทำงานของสมองด้วย.

ถ้าหากผู้ใด โดยเฉพาะผู้มีอายุทั้งหลาย อยากจะให้มีความจำดีขึ้น หรือเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม ให้ห่างไกลตัวแล้ว ก็ควรจะรีบไปฝึกทำโยคะ... 15 มิ.ย. 2559 13:15 15 มิ.ย. 2559 13:15 ไทยรัฐ