วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เงินซื้อความสุข ให้ตัวเองได้ ?

เงินซื้อความสุข ให้ตัวเองได้ ?

  • Share:

การศึกษาเพื่อค้นหาดูว่า เงินสามารถจะให้ความสุขแก่ตัวเราได้หรือไม่ โดยดูจากการจับจ่ายซื้อข้าวของ จำนวนเกือบ 77,000 ชิ้น ในอังกฤษ ส่อให้เห็นว่า ผู้ที่ใช้เงินซื้อสิ่งของต่างๆที่เข้ากับบุคลิกลักษณะของตน ยอมรับว่า มันสามารถสร้างความสุขให้ การใช้จ่ายที่สนองความพึงพอใจในชีวิต ได้ช่วยสร้างความอิ่มเอมใจ

นักวิจัยโจ แกลดสโตน ได้กล่าวว่า เคยมีการศึกษามาก่อนแล้วว่า การใช้เงินกับความรู้สึกว่าเป็นสุขนั้นมีความเกี่ยวพันกันอยู่ การศึกษาคราวนี้ ได้ใช้วิธีใหม่โดยศึกษาจากหลักฐานตามใบเสร็จใช้จ่าย ได้แสดงให้เห็นว่า เราสามารถที่จะทำให้รู้สึกเป็นสุขเพิ่มขึ้น เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งเข้าได้กับบุคลิกภาพและความต้องการทางใจ

คณะนักวิจัยเชื่อว่า การค้นพบครั้งนี้จะสร้างคุณประโยชน์อย่างกว้างขวางขึ้น บริษัทห้างร้านสามารถที่จะนำเอาข้อมูล เพื่อจัดหาสินค้าซึ่งเป็นที่ปรารถนา โดยเฉพาะที่เห็นว่า สามารถสร้างความสุขให้กับลูกค้าได้ การทำเช่นนั้นจะทำให้ผู้ขายสามารถ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อได้ซื้อสินค้าที่ได้สร้างความสุขให้ไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้