วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถุงฉนวนกันร้อนห่อชมพู่ เพิ่มกรอบ รสหวาน เร่งสี

แม้บ้านเราจะมีการใช้ถุงพลาสติกห่อชมพู่เพื่อป้องกันแมลงและช่วยให้ผิวผลสีเข้มมาช้านาน แต่ด้วยสภาพอากาศบ้านเราร้อนชื้น การห่อชมพู่มักมีปัญหาเกิดการเน่าใน เพราะถุงพลาสติกที่ใช้มีการคายน้ำไม่ดีพอ เพื่อพัฒนาชมพู่ให้มีคุณภาพ นายไตรเทพ เจริญพานิชสันติ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงคิดค้นพัฒนาถุงห่อผลไม้แบบ Active Bag เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับสินค้ารองรับตลาด premium โดยมี รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา

การคิดค้นเริ่มแรก นำถุงพลาสติกสีขาวขุ่น, เขียว, ดำและสีฟ้า มาทดลองห่อ ปรากฏว่ายังมีปัญหาเหมือนถุงพลาสติกที่เกษตรกรใช้ จึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุกันร้อน เพราะกระบวน การสร้างสีผลไม้ต้องควบคุมอุณหภูมิกลางวัน และกลางคืนไม่ให้ต่างกันเกิน 10 ํ C ถึงจะช่วยให้สีผลเข้มขึ้น

โดยนำฉนวนกันความร้อนชนิดโฟมหนา 2 มิลลิเมตร มาตัดเย็บเป็นถุงขนาด 11×12 นิ้ว ด้านบน เย็บผ้าตีนตุ๊กแก เพื่อให้สามารถพับติดได้ง่าย (ต้นทุน 2-6 บาทต่อใบ) สามารถห่อชมพู่ 4 ลูกต่อช่อ ส่วนก้นถุงใช้เชือกด้ายดิบขนาดเส้น 2 มม. ร้อยไว้ด้านในปล่อยปลายเชือกออกมาด้านนอก ยาวด้านละ 5 นิ้ว ทำหน้าที่ดูดซับ ระบายน้ำออกจากถุง เพราะใช้วิธีเจาะรู หรือตัดก้นถุงระบายน้ำ จะทำให้เพลี้ย แมลงเข้าไปภายในได้

ผลการทดลองตั้งแต่กลางปี 2558 ในสวนชมพู่ที่ผ่านการรับรอง GAP เปรียบเทียบกับการห่อด้วยถุงพลาสติกที่เกษตรกรใช้ ปรากฏว่า ชมพู่ที่ห่อด้วยถุงฉนวนกันความร้อนมีผิวมันวาว สีแดงสดเข้มสม่ำเสมอ เมื่อนำไปวัดด้วยเครื่องวัดความแน่นเนื้อ พบว่าความกรอบอยู่ที่ 66.7 N/CMz วัดความหวานได้ 13 บริกซ์ ในขณะที่ชมพู่ห่อด้วยพลาสติก มีความแน่นเนื้อแค่เพียง 56.9 N/CMz ส่วนความหวาน 10.5 บริกซ์แค่นั้น

แม้การห่อด้วยถุงฉนวนต้นทุนจะสูงกว่าถุงพลาสติกทั่วไป แต่สามารถนำมาล้างผึ่งให้แห้ง หากดูแลดี สามารถนำกลับมาใช้ได้นานถึง 10 ปี และก่อนนำไปใช้ควรฉีดพ่นสารกันเชื้อรา ฉีดเคลือบด้านใน เป็นวิธีที่ช่วยให้เจ้าของสวนไม่ต้องฉีดพ่นยากันเชื้อรา เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่และแมลงวันทอง.

แม้บ้านเราจะมีการใช้ถุงพลาสติกห่อชมพู่เพื่อป้องกันแมลงและช่วยให้ผิวผลสีเข้มมาช้านาน แต่ด้วยสภาพอากาศบ้านเราร้อนชื้น การห่อชมพู่มักมีปัญหาเกิดการเน่าใน เพราะถุงพลาสติกที่ใช้มีการคายน้ำไม่ดีพอ 15 มิ.ย. 2559 13:02 15 มิ.ย. 2559 13:03 ไทยรัฐ