วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ขยายเวลายื่นภาษีนิติบุคคล ให้บริษัทรับทุนบีโอไอ ไม่ต้องเสียค่าปรับ

ครม.ขยายเวลายื่นภาษีนิติบุคคล ให้บริษัทรับทุนบีโอไอ ไม่ต้องเสียค่าปรับ

  • Share:

ครม.เห็นชอบให้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริญการลงทุนบีโอไอ ให้ไม่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งจะต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่องนี้บริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ต้องติดต่อประสานงานกับบีโอไอ เพื่อที่จะขอสิทธิประโยชน์ในการลงทุนแล้ว ก็มีการนำรายได้ กำไรขาดทุนมาคำนวณเพื่อที่จะยื่นภาษี บีโอไอ ได้รับข้อท้วงติงจากกรมสรรพากรว่า การคำนวณภาษีมีหลักการคลาดเคลื่อนไม่ค่อยตรงกับที่บีโอไอคำนวณ บีโอไอจึงส่งการแปรความของบีโอไอไปให้สำนักงานกฤษฎีกาตีความ ซึ่งสำนักงานกฤษฎีกาตีความใกล้เคียงกับที่บีโอไอตีความ

"ขณะนี้ ความเห็นของ 2 หน่วยงานหลัก คือ บีโอไอ กับ กรมสรรพากรไม่ตรงกัน เรื่องจึงต้องไปถึงศาล ในที่สุดศาลพิพากษาออกมาว่า การวินิจฉัยของกรมสรรพากรถูกต้อง เป็นเหตุให้บริษัทหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทของต่างประเทศ มีความรู้สึกว่าตนปฏิบัติตามที่บีโอไอแนะนำมาตลอด และไม่ตั้งใจจะหลีกเลี่ยง หรือหลบเลี่ยงภาษี แต่สิ่งที่บีโอไอนำเสนอไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด เพราะฉะนั้น กระทรวงการคลัง จึงนำเสนอขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีว่า เห็นควรขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงภาษีนิติบุคคลออกไป โดยบริษัทเหล่านี้ไม่ต้องเสียค่าปรับ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักลงทุนต่างประเทศ อะไรที่เป็นความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่มีจุดประสงค์จะเบี้ยวภาษี หลีกเลี่ยงภาษี หรือชำระภาษีไม่ครบ ก็ไม่ควรเป็นความผิดที่บริษัทเหล่านี้ต้องรับผิดชอบ แต่รัฐบาลจะช่วยรับผิดชอบให้ด้วยการขยายระยะเวลายื่นภาษีออกไป" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้