วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กบี้' กระตุ้นแรงงาน เพิ่มค่าจ้าง พัฒนาศักยภาพ รับไทยแลนด์ 4.0

'บิ๊กบี้' กระตุ้นแรงงาน เพิ่มค่าจ้าง พัฒนาศักยภาพ รับไทยแลนด์ 4.0

  • Share:

รมว.แรงงาน เดินหน้าพัฒนาฝีมือ เพิ่มค่าจ้างเป็นแรงจูงใจ ให้แรงงานพัฒนา-เพิ่มศักยภาพตนเอง ก่อนที่ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 35 สาขาอาชีพ จะบังคับใช้ 10 ส.ค. 59

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59 ที่กระทรวงแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 20 สาขาอาชีพ ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อค่าจ้างที่สูงขึ้นและเป็นไปตามการกำหนดอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานตามที่ คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) กระทรวงแรงงาน กำหนด จากเดิมกำหนดอัตราค่าจ้างไว้แล้ว 35 สาขาอาชีพ ซึ่งจะใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ โดยกระทรวงแรงงานได้นำเสนอมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. และได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 มี.ค. โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีแผนการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนทำงานพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นกำลังแรงงานที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้