วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งสระแก้ว เปิดรับคำขอจัดสรรเงินอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 59

ขนส่งสระแก้ว เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยบนท้องถนน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เผย ผู้ขอเตรียมเอกสาร รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์ ยื่นที่ขนส่งจังหวัด-กองทุนเพื่อความปลอดภัยฯ ตั้งแต่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค.59

วันที่ 14 มิ.ย.59 นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก กำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้พิการ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ เบาะรองนั่งกันแผลกดทับ เตียงนอนธรรมดา 3 ไก่ หรือที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับคนปกติ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอจัดสรรเงินอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน สำเนาบัตรผู้พิการ (ถ้ามี) รูปถ่ายของผู้พิการ ที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจน ใบรับรองแพทย์ ประวัติทางการแพทย์ จากทะเบียนผู้ป่วย OPD หรือหลักฐานการได้รับชดใช้สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ซึ่งสามารถยืนยัน หรือบ่งบอกความพิการนั้นว่าเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สามารถยื่นคำขอที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1584.

ขนส่งสระแก้ว เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยบนท้องถนน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เผย ผู้ขอเตรียมเอกสาร รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์ ยื่นที่ขนส่งจังหวัด-กองทุนเพื่อความปลอดภัยฯ ตั้งแต่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค.59 14 มิ.ย. 2559 15:01 14 มิ.ย. 2559 19:47 ไทยรัฐ