วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลัด มท.สั่ง ผวจ.คุมเข้มการพนัน ช่วงยูโร 2016

ปลัด มท.สั่ง ผวจ.คุมเข้มการพนัน ช่วงยูโร 2016

  • Share:

ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เข้มป้องกัน-ปราบปรามลักลอบเล่นการพนันทุกประเภทในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ฟุตบอลยูโร 2016

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59 ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน ตามนโยบาย และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้ทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแล มิให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า สลากกินรวบ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเนื่องจากในขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้รับความสนใจ และมีการเสนอข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดังกล่าวอย่างแพร่หลาย อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดธุรกิจผิดกฎหมาย การลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนลุ่มหลงมอมเมาในการเล่นการพนันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมและปัญหาความยากจน ทั้งยังเป็นการกระทำความผิดฐานเล่นการพนัน เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจัดให้มีการพนัน การทาย และการทำนาย มีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันผิดกฎหมาย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายและผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ โดยนำเรื่องการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และกำชับให้นายอำเภอพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ทำการสอดส่องกวดขันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 และการพนันประเภทอื่นๆ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงโทษและผลของการกระทำความผิด ตลอดจนค่าสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าในกรณีที่มีผู้นำจับ ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าสินบนกับผู้นำจับด้วย

นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งป้องกัน และแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลยูโรทุกมิติ ทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม การสร้างความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และกวดขันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทำความผิด ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง โทร. 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้