วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สสจ.กำหนดทิศทางแพทย์ทางเลือก

สสจ.กำหนดทิศทางแพทย์ทางเลือก

  • Share:

วันที่ 13 มิ.ย. ที่ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นพ.พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้ง เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สำคัญอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นให้ครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ อีกทั้งให้มีการสนับสนุนพัฒนาสมุนไพรไทย ภายใต้วิสัยทัศน์สมุนไพรไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย รวมถึงจังหวัดชัยนาทก็ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2559 ขึ้น เพื่อใช้ขับเคลื่อนและผลักดันการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการสำหรับพี่น้องประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดการประชุมขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนประกอบด้วย ผอ.โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกท้องที่ และผู้แทนภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น อบจ. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพยาบาลจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ตัวแทนจากภาคการศึกษาจังหวัด ประธาน อสม. หมอพื้นบ้าน จำนวน 50 คน ได้ร่วมกันกำหนดอนาคตของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดชัยนาท ที่ต้องการส่งเสริมการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและบุคลากรของสาธารณสุข การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างครบวงจร และจะส่งผลให้จังหวัดชัยนาทก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้