วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งกองทุนประกันภัยรถโดยสาร

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยหลังลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยรวมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ว่า นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.เสนอให้การจัดตั้งกองทุนประกันภัยระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ ทั้งรถไฟ รถทัวร์ และรถเมล์ ในกรณี ที่เกิดอุบัติเหตุจนเกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งหลังจากนี้ คปภ.จะไปหารือเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม

ด้านนายวุฒิชาติกล่าวว่า ในแต่ละปีผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะมีภาระค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัย ในการทำประกัน อุบัติเหตุ และประกันภัยในวงเงินที่สูง เช่น รถ บขส. กว่า 10,000 คัน ถูกบังคับ ทำประกันภัยคันละ 30,000 บาท เมื่อไม่มีอุบัติเหตุหรือความเสียหายเกิดขึ้น ทำให้เบี้ยประกันที่จ่ายไปสูญเปล่า จึงอยากให้ คปภ.จัดตั้งกองทุน ขึ้นเพื่อให้เอาเบี้ยประกันที่ผู้ประกอบการรถสาธารณะจ่าย เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเงินสมทบกองทุน ถึงจะเป็นเงินสะสมในแต่ละปีเพิ่มขึ้น และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถนำเงินกองทุนมาใช้ชดเชยค่าเสียหายก็จะเกิดผลดีกับทุกฝ่าย.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยหลังลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยรวมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย... 14 มิ.ย. 2559 04:28 14 มิ.ย. 2559 04:28 ไทยรัฐ