วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่แก้กฎหมายสงฆ์ มส.ยันของเดิมดี

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม มหาเถรสมาคม (มส.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ประจำปี 2559 มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดการประชุม ว่า มส.ตั้ง เป้าหมายให้พระสังฆาธิการได้ทบทวนนโยบายของคณะสงฆ์ รวมถึงข้อกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องในการใช้บริหารวัดและกิจการพระพุทธศาสนาด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กล่าวบรรยายเรื่องปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ มติ มส. และกฎหมายที่สำคัญว่า พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ใช้มากว่า 54 ปี เหตุที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ เนื่องจากเป็นกฎหมายการปกครองที่ดี ไม่เหมือนกับกฎหมายเรื่องอื่นๆที่ใช้เพียง 2-3 ปี ก็มีการแก้ไข นอกจากนี้ตามที่ มส.ได้แต่งตั้งตนเป็นประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งเมื่อดูอำนาจหน้าที่ที่ มส. มอบมา ไม่ได้ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ แต่ มส.ต้องการให้ดูแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้พระภิกษุ สามเณรในการปกครอง ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้นำมาซึ่งความศรัทธาของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์เดินหน้าปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามาถึงระยะที่ 2 และจะเข้าสู่ระยะที่ 3 ในปี 2560 เมื่อถามถึงความคืบหน้าในเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 นายสุวพันธุ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายอยู่.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม มหาเถรสมาคม (มส.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ประจำปี 2559 14 มิ.ย. 2559 01:41 14 มิ.ย. 2559 01:41 ไทยรัฐ