วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัพเกรด "นวัตกรรมฯ"

(ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา)

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ในหัวข้อ “Innovation in Health” ว่างานนี้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ซึ่งจะพูดถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ว่ามีความก้าวหน้าและจะนำไปสู่ทิศทางในอนาคตอย่างไร ซึ่งแบ่งได้ 3 ส่วน คือ 1.การแพทย์แม่นยำ เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลร่วมกับเทคโนโลยีชีวโมเลกุล มาใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค เลือกวิธีการรักษาและทำนายผลการรักษาได้แม่นยำขึ้น 2.การแพทย์ทางไกลช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและเพิ่มความเท่าเทียมให้ผู้ป่วยทุกระดับและ 3.การแพทย์แห่งอนาคต โดยศิริราชได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หิดล ศึกษาเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อประโยชน์กับประชาชน.

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ในหัวข้อ “Innovation in Health” 14 มิ.ย. 2559 01:37 14 มิ.ย. 2559 01:38 ไทยรัฐ