วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง-พระราชินี' มีพระราชสาส์น เสียพระราชหฤทัย ถึง ปธน.สหรัฐฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเหตุการณ์โจมตีสถานบันเทิงที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดี แห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเหตุการณ์โจมตีสถานบันเทิง ที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 มีใจความพระราชสาส์น ดังนี้

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ข้าพเจ้า และพระราชินี เศร้าสลดใจยิ่งนักที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์โจมตีสถานบันเทิง ที่เมืองออร์แลนโด ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังท่านประธานาธิบดี และโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิต ที่ประสบความสูญเสีย อันไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ที่ร้ายแรงยิ่ง ครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเหตุการณ์โจมตีสถานบันเทิงที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 13 มิ.ย. 2559 21:02 13 มิ.ย. 2559 22:00 ไทยรัฐ