วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มร่วมค้าฯ ร้อง ปปง. ขอถอนอายัดค่าโง่คลองด่าน อ้างไม่มีเอี่ยวโกง

ตัวแทนจากกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ยื่น ปปง. ขอเพิกถอนอายัดค่าชดเชยการเลิกสัญญาบ่อบำบัดคลองด่าน กว่า 5 พันล้าน อ้างไม่เกี่ยวข้องสนับสนุน จนท.ทุจริต...

วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถ.พญาไท นายไพสิฐ อิ่มเจริญกุล ทนายความกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG จำกัด เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เพื่อโต้แย้งมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจาก โครงการออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตามข้อตกลงกรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายให้แก่กลุ่มกิจการร่วมค้า จำนวน 2 งวด รวมเป็นเงินกว่า 4,700 ล้านบาท และ 32 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ที่มีการออกคำสั่งไว้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมี ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายไพสิฐ เปิดเผยว่า คำสั่งอายัดดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของบริษัท และส่งผลต่อความเชื่อมันของนักลงทุน ทั้งยังอาจส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ จึงเดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม พร้อมปฏิเสธว่ากลุ่มกิจการร่วมค้าไม่ได้ทำกระทำความผิดในการให้การสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำการทุจริต ตามที่ ปปง. กล่าวหา ซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้มีมติไม่ชี้มูลไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว ทาง ปปง. จึงไม่ควรกล่าวหาซ้ำ ทั้งนี้ จึงขอความเป็นธรรมเนื่องจากได้รับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ให้ภาครัฐจ่ายให้กิจการร่วมค้า

ตัวแทนจากกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ยื่น ปปง. ขอเพิกถอนอายัดค่าชดเชยการเลิกสัญญาบ่อบำบัดคลองด่าน กว่า 5 พันล้าน อ้างไม่เกี่ยวข้องสนับสนุน จนท.ทุจริต... 13 มิ.ย. 2559 15:58 13 มิ.ย. 2559 22:34 ไทยรัฐ