วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวพันธุ์' ชี้ ตั้งสังฆราชยังมีข้อโต้แย้งทาง ก.ม. ยันไม่แก้ พ.ร.บ.สงฆ์

มส. เผย ปฏิรูปกิจการพุทธไม่ต้องแก้ ก.ม.สงฆ์ ยันของเดิมดีอยู่แล้ว ด้าน "สุวพันธ์" เผย เร่งดำเนินการตั้งสังฆราช ชี้ ยังมีข้อโต้แย้งทาง ก.ม. โดนส่งต่อมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในมาตรา 7 ซึ่งต้องรอ...

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มหาเถรสมาคม (มส.) ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ประจำปี 2559 โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมว่า มส. ตั้งเป้าหมายให้พระสังฆาธิการได้ทบทวนนโยบายของคณะสงฆ์ รวมถึงข้อกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องในการใช้บริหารวัด และกิจการพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระสังฆาธิการจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการ มส. กล่าวบรรยายเรื่องปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ มติ มส. และกฎหมายที่สำคัญว่า การปกครองคณะสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ ทำให้ผู้ที่บรรพชาและอุปสมบทเป็นสามเณร พระภิกษุ ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย เป็นประการสำคัญ เพื่อที่จะทำให้พระ เณร ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ให้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชน ยิ่งพระ เณรประพฤติดี ศรัทธายิ่งมีมากขึ้น รวมทั้งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ในส่วนของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ใช้มากกว่า 54 ปี เหตุที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ เนื่องจากเป็นกฎหมายการปกครองที่ดี ไม่เหมือนกับกฎหมายเรื่องอื่นๆ ที่ใช้เพียง 2-3 ปี ก็มีการแก้ไข

นอกจากนี้ ตามที่ มส.แต่งตั้งตนเป็นประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งเมื่อดูอำนาจหน้าที่ที่ มส.มอบมา ไม่ได้ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พูดง่ายๆ คือ ไม่จำเป็นต้องร่าง พ.ร.บ.ขึ้นมาใหม่ แต่ มส.ต้องการให้ดูแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้พระภิกษุและสามเณรในการปกครอง ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้นำมาซึ่งความศรัทธาของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

ด้าน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า รัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์เดินหน้าปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามาถึงระยะที่ 2 และจะเข้าสู่ระยะที่ 3 ในปี 2560 ซึ่งการประชุมพระสังฆาธิการครั้งนี้ ถือเป็นความก้าวหน้าด้านการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตนได้ฝากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับผลการประชุมในครั้งนี้ ให้การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเดินหน้าควบคู่ไปกับการทำงานของคณะสงฆ์ ที่สำคัญทางรัฐบาลจะขอให้ทางคณะสงฆ์ช่วยกระตุ้นสังคมเดินไปในทิศทางที่ควรด้วยหลักธรรมะ เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ลดการใช้ความคิดสุดโต่ง ที่จะทำให้เกิดปัญหาความรุนแรง ขัดแย้งในอนาคต โดยมีวัดเป็นฐานราก อีกทั้ง จะทำอย่างไรที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้าวัดในการเรียนรู้หลักธรรมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เข้าไปทำบุญเพียงแค่การบริจาคเท่านั้น อยากให้แต่ละวัดหาวิธีการให้คนเข้าวัดมาเรียนรู้ในเรื่องของความดีมากขึ้นด้วย

เมื่อถามถึงความคืบหน้าในเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายอยู่ โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องมาให้รัฐบาล และส่งต่อส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการตีความตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้มีการตีความในมาตรา 7 ว่า กระบวนการเสนอรายนามสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นสมเด็จพระสังฆราชว่า จะต้องเริ่มจากกระบวนการใด นายกรัฐมนตรี และ มส. โดยต้องรอว่ากฤษฎีกาจะตีความออกมาเช่นไร ซึ่งตอนนี้ตนก็เร่งดำเนินการอยู่

มส. เผย ปฏิรูปกิจการพุทธไม่ต้องแก้ ก.ม.สงฆ์ ยันของเดิมดีอยู่แล้ว ด้าน "สุวพันธ์" เผย เร่งดำเนินการตั้งสังฆราช ชี้ ยังมีข้อโต้แย้งทาง ก.ม. โดนส่งต่อมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในมาตรา 7 ซึ่งต้องรอ... 13 มิ.ย. 2559 15:30 ไทยรัฐ