วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุมไฟใส่ฟืน

โดย หมัดเหล็ก

สถาบันศาสนามักจะมีเรื่องมัวหมองก็เป็นเพราะ พฤติกรรมที่ยังตัดกิเลสไม่ขาดของคนห่มเหลืองบางคน แต่แก่นแท้ของศาสนาที่ถือมั่นยึดมั่นตามสมณศักดิ์ และลำดับชั้นความอาวุโสความเป็นสงฆ์ ยังเป็นที่นับถือศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป สถาบันสงฆ์ถือเป็นสถาบันสำคัญ คู่บ้านคู่เมือง มาช้านาน

เช่นเดียวกับ สถาบันศาล ที่ถือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน เป็นสถาบันยุติธรรมของประเทศที่ชาวบ้านให้การเคารพยำเกรง จนถึงวันหนึ่งเมื่อเกิด วิกฤติตุลาการ ถูกแทรกแซงจาก ภายนอก ทำให้ระบบยุติธรรมของประเทศถูกสั่นคลอน ไม่ได้รับความเคารพยำเกรงต่อไป

มีคนบางคนบางกลุ่มที่พยายามรุกไล่เข้าไปแทรกแซงในสถาบันสงฆ์ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องยอมรับว่า พระสมณะชั้นผู้ใหญ่ถูกดึงลงมาอยู่ในวิกฤติวังวน นอกจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือ สมเด็จช่วง วรปุญโญ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ถูก ไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต สปช. พร้อมกับ นพ.มโน เลาหวนิช เรียกร้องให้จัดการเรื่องของ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้ว

บุคคลดังกล่าวยังได้ยื่นหนังสือต่อ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนหลวง ให้กล่าวโทษ พระธัมมชโย ทำผิดวินัยสงฆ์ตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

เหมือนเป็นการดึงให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยปริยาย

ในขณะที่ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ที่ว่างเว้นถูกจับจ้องว่าจะออกหัวออกก้อยอย่างไร ย่อมจะเกี่ยวข้องกับ สถาบันฝ่ายบริหาร สถาบันยุติธรรมและสถาบันสงฆ์ ที่ร้องเรียนกล่าวหากันให้วุ่นวายไปหมด

เรื่องของทางโลก ที่ต้องแยกกับทางธรรม เพราะสถานะความแตกต่างในเรื่องของการให้ความเคารพนับถือ บ้านเมืองเรา ถึงจะรักสงบเพียงใด ก็จะมีมนุษย์อยู่ประเภทหนึ่งที่ชอบขวางโลก

ถึงได้เกิดปัญหาวุ่นวายอีนุงตุงนังไม่จบ

วิกฤติบ้านเมืองจะลามไปถึงไหน จากน้ำผึ้งหยดเดียวเมื่อปี 2549 ยังไม่มีคำตอบ แต่ที่เห็นเค้าลาง คือความหายนะของบ้านเมือง ความเสื่อมโทรมของสังคมและความตกต่ำทางเศรษฐกิจ

ทางโลก จะรบราฆ่าฟันกันอย่างไรก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์โลก แต่ทางธรรมที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวศรัทธามีความละเอียดอ่อน สงครามศักดิ์สิทธิ์ มักจะเกิดจากความขัดแย้งระหว่างทางโลกกับทางธรรม

กฎแห่งกรรม เป็นความเชื่อตามคำสั่งสอนในพุทธศาสนา ทำกรรมอะไรไว้ต้องรับกรรมที่ก่อ กฎทางโลกการรับโทษตามความผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ชอบธรรม แต่ไม่ใช่การตั้งใจสุมไฟใส่ฟืนให้
เกิดวิกฤติ.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

13 มิ.ย. 2559 11:25 13 มิ.ย. 2559 11:25 ไทยรัฐ