วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดเยี่ยม

กลุ่มผู้ทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังงานบันเทิงที่ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 (จากซ้ายไปขวา) หนึ่ง-ณรงค์วิทย์ กฤษณ์ ศุกระมงคล มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช รัดเกล้า อามระดิษ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และวิโรจน์ ควันธรรม ที่ได้รางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ.

กลุ่มผู้ทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังงานบันเทิงที่ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 (จากซ้ายไปขวา) หนึ่ง-ณรงค์วิทย์ กฤษณ์ ศุกระมงคล มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช รัดเกล้า อามระดิษ 13 มิ.ย. 2559 07:38 13 มิ.ย. 2559 07:38 ไทยรัฐ