Thairath Logo
กีฬา

สบส.เตือนผู้นิยมเครื่องดื่มกระป๋องเจอเชื้อฉี่หนู

Share :

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้มีความเป็นห่วงประชาชนป่วยเป็นโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส ซึ่งปัจจุบันพบได้ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยในฤดูฝนประชาชนจะมีความเสี่ยงป่วยจากโรคนี้ง่ายเนื่องจากทั้งหนูบ้าน หนูนา หนูป่า หนูท่อ ที่เป็นตัวพาหะสำคัญของโรคนี้ จะหนีน้ำเข้ามาอาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือนรวมทั้งสำนักงานต่างๆ เชื้อโรคจะอยู่ในฉี่ของหนูที่ติดเชื้อได้เป็นเวลานานหลายเดือน และแพร่เชื้อโรคมาสู่คน เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายคนเราได้ 2 ทาง คือ ทางปาก จากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อฉี่หนูเข้าไปและไชเข้าทางแผลเยื่อบุในปาก หรือตา หรือรอยถลอกผิวหนัง รวมทั้งผิวหนังปกติที่แช่น้ำที่มีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนเป็นเวลานาน

นพ.ภานุวัฒน์กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ของโรคฉี่หนูในปี 2559 นี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานในรอบ 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-2 มิ.ย.2559 พบผู้ป่วยใน 49 จังหวัด รวม 644 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย กลุ่มที่น่าห่วง คือ ผู้นิยมดื่มเครื่องดื่มกระป๋องที่เปิดฝาแล้วเทน้ำใส่ปากโดยตรง จะมีความเสี่ยงได้รับเชื้อโรคฉี่หนู เนื่องจากลักษณะของการเก็บเครื่องดื่มโดยทั่วไป จะวางกระป๋องในแนวตั้ง ฝาเปิดจะอยู่ด้านบนอยู่แล้วหากเก็บไม่มิดชิดอาจมีหนูไปฉี่รดบนฝากระป๋องไว้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ล้างฝากระป๋องให้สะอาดก่อนเปิดทุกครั้ง.

อ่านเพิ่มเติม...