วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำยึดสิทธิมนุษยชนดูแลเหยื่อค้ามนุษย์

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายแมทธิว สมิท และนางเอมี่ สมิท ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารองค์กร Fortify Rights ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้เข้าพบตนเพื่อหารือเรื่องการดูแลคุ้มครองสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในราชอาณาจักรชั่วคราวและสามารถออกไปทำงานภายนอกได้ ซึ่งองค์กรห่วงใยถึงความปลอดภัย ตนได้ชี้แจงให้ทราบถึงกระบวนการให้การคุ้มครองดูแลที่มีการทำงานในรูปแบบทีมสหวิชาชีพของหน่วยงานในพื้นที่ และการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าว คือพลังประชารัฐ เริ่มจากประเทศต้นทางที่ต้องร่วมมือให้ประชาชนทราบถึงภัยการค้ามนุษย์ ในส่วนของไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยประสานกับประเทศต้นทางอย่างใกล้ชิด.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายแมทธิว สมิท และนางเอมี่ สมิท ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารองค์กร Fortify Rights 13 มิ.ย. 2559 02:54 13 มิ.ย. 2559 02:55 ไทยรัฐ