วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ ฉ.28 คณะแพทย์ พอใจ ผลการรักษาการทำงานพระหทัย 'ในหลวง'

แถลงการณ์ 'ในหลวง' ฉบับที่ 28 คณะแพทย์ พอใจผลการรักษาการทำงานของพระหทัย-ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ-พระโลหิต-ภาวะกล้ามเนื้อขาดเลือดดีขึ้น เตรียมถวายตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อนพระหทัย ในโอกาสต่อไป

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 28

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงาน การถวายการตรวจติดตามพระอาการภายหลังจากการถวายการแก้ไขการตีบของหลอดพระโลหิตของพระหทัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ว่า อัตราการเต้นของพระหทัย อัตราการหายพระทัย และความดันพระโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปรกติ พระอาการทั่วไปบ่งชี้ว่าพระหทัยทำงานได้ดีขึ้น ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่า ภาวะกล้ามเนื้อพระหทัยขาดเลือดดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ

อนึ่ง คณะแพทย์ฯ จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography) เพื่อติดตามดูการทำงานของพระหทัยในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

12 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

แถลงการณ์ 'ในหลวง' ฉบับที่ 28 คณะแพทย์ พอใจผลการรักษาการทำงานของพระหทัย-ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ-พระโลหิต-ภาวะกล้ามเนื้อขาดเลือดดีขึ้น เตรียมถวายตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อนพระหทัย ในโอกาสต่อไป 12 มิ.ย. 2559 21:29 12 มิ.ย. 2559 21:45 ไทยรัฐ