วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'มาสเตอร์โพล' เผยแกนนำชุมชน หนุน คสช.อยู่ยาว 2 ปีขึ้นไป

'มาสเตอร์โพล' เผยแกนนำชุมชน หนุน คสช.อยู่ยาว 2 ปีขึ้นไป

  • Share:

"มาสเตอร์โพล" เผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่หนุน คสช.อยู่ยาว 2 ปีขึ้นไป เชื่อ "บริษัทประชารัฐ" ช่วยพัฒนา ศก.ฐานราก

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 59 ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัย "มาสเตอร์โพล" เรื่อง "บริษัทประชารัฐเป็นอย่างไรในใจประชาชน" สอบถามแกนนำชุมชนทั่วประเทศ 1,102 คน จากทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 3-11 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าแกนนำชุมชนร้อยละ 62.5 ระบุว่า ติดตามข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทประชารัฐบ้าง ร้อยละ 20.4 ระบุว่า ติดตามอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้อยละ 17.1 ระบุว่า ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เลย สำหรับกรณีที่มีตัวแทนกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐนั้น พบว่า แกนนำชุมชนร้อยละ 50.2 คิดว่า น่าจะมีผลในเชิงบวก ร้อยละ 40.9 ระบุยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลบวกหรือลบ ขณะที่ร้อยละ 8.9 ระบุว่า น่าจะมีผลในเชิงลบ

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นในความจริงใจของกลุ่มทุน หรือกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนร่วมในบริษัทประชารัฐนั้น แกนนำชุมชนร้อยละ 46.2 เชื่อมั่นว่าจะมีความจริงใจ ร้อยละ 43.4 ระบุไม่แน่ใจว่าจะมีความจริงใจหรือไม่ แต่ร้อยละ 10.4 ไม่เชื่อมั่น ส่วนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทประชารัฐได้นั้น แกนนำชุมชนร้อยละ 50.5 เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทำได้ ร้อยละ 40.2 ไม่แน่ใจ ขณะที่ร้อยละ 9.3 ไม่เชื่อมั่น  

นอกจากนี้ยังพบว่า แกนนำชุมชน ร้อยละ 48.5 ระบุเชื่อมั่นว่า บริษัทประชารัฐจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก และเป็นบริษัทของประชาชนอย่างแท้จริง ร้อยละ 43.2 ระบุไม่แน่ใจ แต่ร้อยละ 8.3 ระบุไม่เชื่อมั่น

เมื่อถามถึงระยะเวลาที่คิดว่า บริษัทนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้สำเร็จนั้น พบว่าแกนนำชุมชนร้อยละ 61.9 คิดว่าน่าจะใช้เวลามากกว่า 2 ปี ร้อยละ 26.3 ระบุว่าประมาณ 1-2 ปี  ร้อยละ 6.8 ระบุว่าไม่น่าจะทำได้สำเร็จ ร้อยละ 5 คิดว่าไม่เกิน 1 ปี ส่วนความพร้อมในการสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทประชารัฐในพื้นที่จังหวัดของตนนั้น แกนนำชุมชนร้อยละ 56.9 ระบุว่าพร้อมสนับสนุน ร้อยละ 40.6 ยังไม่แน่ใจ เพราะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะที่ร้อยละ 2.5 คิดว่าไม่พร้อม

เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุข-ความทุกข์จากการมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่าแกนนำชุมชนร้อยละ 80 คิดว่าประเทศไทยควรมี คสช.ต่อไปอีก 2 ปีขึ้นไป ร้อยละ 60.5 ระบุว่าคสช.ทำให้มีความสุขมากกว่าทุกข์ ร้อยละ 36.9 ระบุว่ามีทั้งสุขและทุกข์พอๆ กัน ร้อยละ 2.6 ระบุทำให้มีความทุกข์มากกว่า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้