วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผย ปชช.ยังไม่ตัดสินใจ 'รับ-ไม่รับ' ร่าง รธน.

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจ ปชช.ส่วนใหญ่ ยังไม่ตัดสินใจ "รับ-ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ ทางด้าน สวนดุสิตโพล ระบุ ปชช.หวังได้สิทธิเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,501 คน ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย.ที่ผ่านมา เรื่อง "ผลสำรวจครั้งที่ 4: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559" พบว่าประชาชนร้อยละ 62.96 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนร้อยละ 28.71 ระบุว่าไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ แต่ร้อยละ 7.13 ระบุว่าไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 1.2 ระบุว่าไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน เมื่อถามถึงการตัดสินใจต่อข้อเสนอการให้ ส.ว.ที่มาจากการสรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับส.ส.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่าประชาชนร้อยละ 52.7 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ  ร้อยละ 27.38 ระบุว่าไปลงมติเห็นด้วย ร้อยละ 18.92 ไปลงมติไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1 ระบุว่าไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน.

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจ ปชช.ส่วนใหญ่ ยังไม่ตัดสินใจ "รับ-ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ ทางด้าน สวนดุสิตโพล ระบุ ปชช.หวังได้สิทธิเสรีภาพ 12 มิ.ย. 2559 15:18 12 มิ.ย. 2559 16:39 ไทยรัฐ