วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต. แจงผลงาน โต้ข่าวอู้ช่วง 'ประชามติ'

กกต. แจงผลงาน โต้ข่าวอู้ช่วง 'ประชามติ'

  • Share:

"สมชัย" แจงผลงาน 22 ข้อ ช่วงประชามติ โชว์ผลงาน กกต. โต้เสียงวิจารณ์อู้งาน ผุด "แอพฯ-พิมพ์ร่างฯ-จัดเวทีเผยแพร่ รธน."

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 59 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า กกต.ไม่ทำงาน ตนจึงเรียบเรียงสิ่งที่ กกต.ได้ทำมา ดังนี้ 1. จัดพิมพ์บัตรออกเสียง ประมาณ 50 ล้านใบ 2. จัดหาหีบและอุปกรณ์ออกเสียง ประมาณ 100,000 ชุด 3. จัดหากรรมการประจำหน่วย ประมาณ 1 ล้านคน 4. จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม 1 ล้านเล่ม 5. จัดพิมพ์คำอธิบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเล่ม 1 และ 2 อย่างละ 4 ล้านเล่ม 6. จัดพิมพ์คำถามพ่วงและคำอธิบาย 4 ล้านชุด 7. จัดทำเอกสารสาระสำคัญฉบับย่อ ส่งเจ้าบ้าน 17 ล้านชุด 8. จัดพิมพ์เอกสารสาระสำคัญฉบับย่อแจกจ่ายทั่วไป 3 ล้านชุด 7. จัดเวทีชี้แจง 4 ภูมิภาค 4 ครั้ง 8. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิใน 77 จังหวัด 9. แก้ไขกฎหมายอำนวยความสะดวกคนพิการและคนสูงอายุ 10. จัดหน่วยออกเสียงพิเศษเคลื่อนที่สำหรับคนพิการและคนสูงอายุ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม 11. จัดระบบการจดทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต 12. ทำแอพพลิเคชั่น "ดาวเหนือ" นำทางไปหน่วยออกเสียง

นายสมชัย กล่าวต่อว่า 13. ทำแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด" ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสทุจริต 14. ทำแอพพลิเคชั่น "ฉลาดรู้ ประชามติ" ให้ข้อมูลรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ 15. ทำแอพพลิเคชั่นรายงานผลไม่เป็นทางการ สามารถรู้ผล 95 เปอร์เซ็นต์ ใน 3 ชั่วโมงหลังปิดหีบ 16. เริ่มใช้เครื่องอ่านบัตรเพื่อการแสดงตนของประชาชน สำหรับการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดใน จ.ลพบุรี และปราจีนบุรี 17. อบรมวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับจังหวัดและอำเภอ (ครู ก.-ครู ข.) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงประชามติ 18. อำนวยความสะดวกแก่ผู้สังเกตการณ์นานาชาติที่ประสงค์เข้ามาสังเกตการณ์ 19. จัดรายการทางโทรทัศน์ จำนวน 13 ครั้ง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้มีเชิญ 2 ฝ่ายอย่างเท่าเทียม 20. ดำเนินการเพื่อรักษากติกาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด 21. สนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทั่วประเทศ 7,424 แห่ง เป็นแกนนำสร้างความรู้และรณรงค์การออกเสียงประชามติคุณภาพ 22. จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน มีส่วนร่วมการออกเสียง ปลูกฝังนักประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเยาว์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้