วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนอังกฤษ

การเรียนภาษาไม่ได้ง่ายหรือยากจนเกินไป ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ภายในเว็บไซต์มีบทเรียนหลักๆ ประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรเรียนรู้เบื้องต้น บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ มีคำอธิบายขยายความให้เข้าใจ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งนำเสนอบทเรียนที่เริ่มจากง่ายๆ พร้อมแบบฝึกหัดเสริมความเข้าใจ

อ่านก่อน ภาษาอังกฤษจะเริ่มจากตรงไหนดี ต้องเช็กระดับความรู้กันก่อน ถ้าไม่มั่นใจไปทดสอบคำศัพท์พื้นฐานเพื่อวัดความรู้ก่อนที่นี่ มุมเด็กๆ เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้นผ่านเกมและบทเรียนโต้ตอบที่สนุกสนาน โดยเน้นคำศัพท์ง่ายๆ และเป็นคำพื้นฐานที่เด็กๆควรเรียนรู้ มุมนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนต่างๆ จากง่ายๆไปหาระดับที่ยากขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบให้ได้ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะ...

12 มิ.ย. 2559 14:23 12 มิ.ย. 2559 14:29 ไทยรัฐ