วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'องอาจ' ชี้ช่องทำประชามติ - ขอเปิดกว้างแสดงความเห็น

'องอาจ' ชี้ช่องทำประชามติ - ขอเปิดกว้างแสดงความเห็น

  • Share:

'องอาจ' วอนผู้มี "อำนาจ-รบ." เปิดกว้าง ปชช.แสดงความเห็นประชามติ ร่าง รธน. ขับเคลื่อนบรรยากาศ "ประชาธิปไตย"

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.59 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า โดยทั่วไปการทำประชามติเรื่องใด เราจะเห็นบรรยากาศของการแสดงออกถึงเนื้อหาสาระในเรื่องที่ทำประชามติอย่างกว้างขวาง แต่การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มีบรรยากาศที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบกับการทำประชามติ เมื่อปี 2550 จึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงออกความคิดเห็น ในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะใช้กับคนไทยทั้งประเทศ ผู้มีอำนาจและรัฐบาลสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบรรยากาศของการแสดงออกได้ คือ 1. เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทุกระดับจัดการสานเสวนาทางวิชาการ การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างเสรี 2. หน่วยงานราชการ ภาครัฐควรร่วมรณรงค์สร้างความสนใจให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงบทบาท ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยจัดกิจกรรมหลากหลายให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3. ผู้มีอำนาจต้องระมัดระวังไม่ให้มีการส่งสัญญาณใดๆ ที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นชอบ และไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญได้ร่วมแสดงออกอย่างเปิดเผย ไม่ปิดกั้น หรือ เลือกปฏิบัติ หากทุกฝ่ายทำได้จะเกิดการมีส่วนร่วมในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ จะช่วยให้การทำประชามติครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้