วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ปนัดดา' โพสต์เฟซบุ๊ก 'ลุอำนาจ-ทุจริต' คือต้นตอของปัญหา

'ปนัดดา' โพสต์เฟซบุ๊ก 'ลุอำนาจ-ทุจริต' คือต้นตอของปัญหา

  • Share:

"ปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊กชี้ "ลุอำนาจ-ทุจริต-ตามน้ำ" ต้นตอปัญหา แนะผู้รับผิดชอบต้องไม่แก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดขวด โยนเรื่อง พร้อมให้แนวทางบริหารบ้านเมือง ต้องไม่สุดโต่ง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน...

วันที่ 12 มิ.ย. 59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษกับคณะนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ที่วังวรดิศ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.โพสต์เฟซบุ๊ก Panadda Diskul ว่า "การเชื่อมต่อที่เหมาะสม" การสัมมนาทางวิชาการเมื่อครั้งข้าพเจ้าเป็นนักศึกษา วปอ. 2550 พูดกันว่า ปัญหาในเรื่องหนึ่งๆ มีที่มาทั้งสิ้น เกิดขึ้นจากอะไร ใครเป็นต้นเหตุ ลุแก่อำนาจหรือไม่ ทุจริตหรือไม่ อะไรคือตามน้ำไม่ตามน้ำ โดยเฉพาะในข้อแรก ผู้เกี่ยวข้องต้องมีคำตอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และรีบแก้ไข ระบบและขั้นตอนมันมีอยู่แล้ว ต้องมีการเชื่อมต่อให้ถูก ไม่ผิดฝาผิดขวด หรือผิดเพี้ยนไปจากกระบวนวิธี บอกไม่รู้ไม่ได้ แล้วโยนเรื่องกันไปมา เมื่อความรับผิดชอบเป็นของใครหรือองค์กรใด ระบบถูกกำหนดไว้โดยชัดเจนตามกฎระเบียบ ไม่ใช่เที่ยวตระเวนหาผู้วิเศษมาแก้ แต่ตนนั่นเองคือผู้ที่จะต้องแก้

"สำคัญ คือ ปัญหาที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน วงศาคณาญาติ พวกพ้อง และการหลอกลวงเพื่อภาพลวงตาไปวันหนึ่งๆ สิ่งไม่ดีและนอกระบบเหล่านี้ต้องตัดทิ้งออกหมด ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีความเกรงใจ ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเข้ามายุ่งเกี่ยว แต่ต้องมองในเชิงความประหยัด ไม่สุดโต่ง มีความสุขุมรอบคอบ ปราศจากเรื่องผลประโยชน์เข้ามาพัวพัน ทั้งหลักการ แนวคิด การนำสู่การปฏิบัติ ให้ไปด้วยกันให้ได้ หลายๆ อย่างที่เป็นปัญหาจะได้รับการแก้ไขและคลี่คลายในที่สุด ถ้ามีธรรมาภิบาลอยู่ในใจทั้งของภาครัฐและทุกฝ่าย ข้าพเจ้าชอบคำพูดที่นักปฏิบัติใช้กันในทางระบบสากลอย่างกว้างขวาง คือ "Connectivity" (การเชื่อมต่อ) ได้แก่ ความสำเร็จในการปฏิบัติเรื่องใดๆ จะเกิดขึ้นได้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ มีระบบการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ รักษากฎระเบียบ มีบุคลากรผู้ชำนาญการ และการบริหารจัดการงบประมาณอย่างประหยัด ที่จะหลีกเลี่ยงการรั่วไหลได้ชนิด 100% หรือใกล้เคียงที่สุด" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้